När behöver du lov?

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa andra ändringar. Ibland behövs bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur. När du vill bygga nytt attefallshus eller installera en eldstad till exempel behöver du i stället göra en anmälan om åtgärd.

Bygga

Har du planer på att bygga en helt ny byggnad eller bygga till en befintlig byggnad på din fastighet? Då behöver du i de flesta fall ansöka om bygglov. För vissa åtgärder kan du även komma att behöva göra en anmälan.

Ändra

Det kan behövas bygglov eller anmälan för att göra ändringar på en befintlig byggnad. Detta gäller ändringar både inomhus och utomhus. Bygglov kan också krävas om en befintlig byggnad ska användas för ett annat ändamål än tidigare.

Andra åtgärder

Bygglov kan behövas för andra byggnadsverk eller anläggningar än byggnader, bland annat skyltar och ljusanordningar. Här finner du även information om rivningslov.

Kontakta servicecenter

Telefon: 08-535 300 00.

Telefontider:  

  • Måndag–torsdag 08.00–17.00
  • Fredag 08.00–15.00

E-post: servicecenter@huddinge.se

Besöksadress: Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Uppdaterad 28 augusti 2023

Var informationen till din hjälp?