Ändra i bärande konstruktion

Sök bygglov eller gör en anmälan

Du behöver göra en anmälan om du vill göra ändringar som påverkar en byggnads bärande konstruktion. Du behöver få startbesked innan du påbörjar byggnadsarbetena, och ett slutbesked innan du får använda byggnaden.

Exempel på när du behöver en anmälan är om du vill flytta eller göra ändringar i bärande väggar eller i byggnadens takkonstruktion.

Avgift

Beskrivning Avgift
Ändra i bärande konstruktion 6 800 - 14 300 kronor

Bygglovstaxa

Läs mer om ändra i bärande konstruktion på Boverkets webbplats

Handlingar som du behöver skicka in

Här kan du läsa om vad handlingarna behöver innehålla och se ut för att vara kompletta:

Anmälan om åtgärd

Planritning

Kontrollplan

Konstruktionsritning/typsnittsritning

Handlingarna ska vara fackmannamässigt utförda. Om handlingarna är kompletta från början går det snabbare att handlägga din ansökan. Genom att klicka på varje handling kan du läsa om vad de behöver innehålla och hur de bör se ut för att vara kompletta.

Alla projekt är olika och det kan innebära att det ibland behövs fler handlingar än de som listas ovan. Om sådana behövs kommer en handläggare att be om dem efter att ansökan skickats in och granskats.

Kontakta servicecenter

Telefon: 08-535 300 00.

Telefontider:  

  • Måndag–torsdag 08.00–17.00
  • Fredag 08.00–15.00

E-post: servicecenter@huddinge.se

Besöksadress: Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Uppdaterad 26 oktober 2023

Var informationen till din hjälp?