Ändra i brandskyddet

Du behöver inte bygglov. Du behöver dock göra en anmälan om du väsentligt ändrar brandskyddet.

Det här behöver du göra anmälan för

Du behöver göra en anmälan om du ändrar en byggnads brandcellsindelning eller tar upp en ny öppning, till exempel en ny dörr, i en brandcellsgräns.

Andra ändringar som avsevärt påverkar brandskyddet är till exempel:

  • Ändring av utformning, längd och framkomlighet av utrymningsvägar.
  • Brandgasventilation som monteras ner eller tas ur drift.
  • Brandtekniska installationer som exempelvis automatiskt brandlarm, utrymningslarm och automatiska släcksystem som ändras eller monteras ner.
  • Byte av material i fasaden på byggnader som har fler än två våningsplan och som inte är en- och tvåbostadshus.
  • Ändringar som kan ha betydelse för räddningstjänstens säkerhet.

Det kan finns flera ändringar som kan påverka brandskyddet. Du kan ta hjälp av en sakkunnig brandkonsult för att ta reda på om en ändring har en inverkan på brandskyddet.

Skicka in anmälan

Genom att du använder vår e-tjänst får din anmälan snabbast möjliga start.

Här skickar du in din anmälan

Avgift 

Beskrivning Avgift
Ändring av brandskyddet 10 500 - 16 600 kronor

Bygglovstaxa

Tänk på det här

Få koll på vad som händer

För att göra det så enkelt som möjligt för dig har vi samlat viktig information på sidan sök lov eller gör en anmälan. Där kan du också bland annat läsa om vad du kan tänka på innan du skickar in ett ärende till oss och vad som händer efter att du har gjort det. När du skickat in dina första handlingar till oss kan du också följa vad som händer med ditt ärende i vår e-tjänst.

Kontakta servicecenter

Besöksadress: Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Telefontider:

  • Måndag–torsdag 08.00–17.00
  • Fredag 08.00–15.00

Uppdaterad 20 mars 2024

Var informationen till din hjälp?