Byggetablering, byggbod och byggskylt

Flera av de saker som du behöver göra tillfälligt vid en byggarbetsplats behöver bygglov. Vid byggprojekt behövs ibland byggbodar eller andra byggnader kopplade till byggnationen. Dessa kan till exempel inhysa platskontor, personalutrymmen eller vertyg och matieral som behövs. Utöver det kan det behövas stängsel, plank eller skyltar. På den här sidan har vi samlat information om detta.

Byggskylt

Skyltar över en kvadratmeter behöver oftast bygglov. Detta gäller även för skyltar som informerar om vad som sker vid en byggarbetsplats eller för ett företags logga. Läs mer om bygglov för skyltar samt vilka handlingar som behöver lämnas in vid en ansökan här.

Byggstaket, stängsel och plank

Ett staket eller stängsel behöver inte bygglov. Om du ska sätta upp ett plank vid byggarbetsplatsen behöver du bygglov. Läs mer om stängsel och plank samt vilka handlingar som behöver lämnas in vid en ansökan här.

Byggbod

För att ställa upp byggbodar behöver du normalt bygglov. Du behöver dock inte bygglov om du ska sätta upp högst två byggbodar under förutsättning att

  • de ska stå uppställda mindre än 1,5 år,
  • är i ett plan utan omfattande markförändringar,
  • ligger inom arbetsområdet samt
  • inte är avsedda för övernattning.

Det vanligaste är att söka tidsbegränsat bygglov för byggbodar för den tid som byggnationen förväntas ta. Du kan läsa mer om att söka tidsbegränsat bygglov och hur du förlänger det här.

Om du ska använda en byggbod permanent på din fastighet krävs lov. Du kan läsa mer om bygglov för komplementbyggnader här.

Ansök här

Genom att du använder vår e-tjänst får din ansökan snabbast möjliga start.

Här skickar du in din ansökan

Avgift

Beskrivning Avgift
Bodetablering Cirka 10 600 kronor
En byggskylt Cirka 5 300 kronor
Tillkommande byggskylt 1 500 - 2 300 kronor

Bygglovstaxa

Få koll på vad som händer

För att göra det så enkelt som möjligt för dig har vi samlat viktig information på sidan sök lov eller gör en anmälan. Där kan du också bland annat läsa om vad du kan tänka på innan du skickar in ett ärende till oss och vad som händer efter att du har gjort det. När du skickat in dina första handlingar till oss kan du också följa vad som händer med ditt ärende i vår e-tjänst.

Kontakta servicecenter

Besöksadress: Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Telefontider:

  • Måndag–torsdag 08.00–17.00
  • Fredag 08.00–15.00

Uppdaterad 20 mars 2024

Var informationen till din hjälp?