Eldstad, kamin och skorsten

Du behöver göra en anmälan och få ett startbesked för att installera eller väsentligt ändra en eldstad eller rökkanal. För ny rökkanal eller skorsten till en befintlig eldstad behöver du söka bygglov om den påverkar byggnadens yttre utseende.

Sök bygglov eller gör en anmälan

Oavsett om du installerar nytt eller ändrar din nuvarande eldstad eller braskamin är det viktigt att det görs rätt. Rådgör gärna med sotaren i ett tidigt skede för att diskutera förutsättningarna för en eldstad. Ta reda på om det är lämpligt att placera den där du har tänkt.

Du behöver göra en anmälan och invänta startbesked för att:

  • installera ny eldstad, det vill säga att byggnaden inte haft eldstad tidigare eller inte haft eldstad på den platsen. Det gäller till exempel braskamin eller öppen spis och skorsten eller rökkanal
  • installera braskassett eller spisinsats som kan leda till ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer eller annan förändring av eldstadens funktion
  • byta braskassett eller spisinsats som kan leda till ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer eller annan förändring av eldstadens funktion
  • du byter en befintlig eldstad till en tyngre
  • byte av eldstad om bytet medför murningsarbete
  • byta eldstad (till exempel braskassett, spisinsats eller kamin) som kan leda till ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer eller annan förändring av eldstadens funktion.

Handlingar som du behöver skicka in

Här kan du läsa om vad handlingarna behöver innehålla och se ut för att vara kompletta:

Anmälan om åtgärd

Planritning

Fasadritning

Kontrollplan

Handlingarna ska vara fackmannamässigt utförda. Om handlingarna är kompletta från början går det snabbare att handlägga din ansökan. Genom att klicka på varje handling kan du läsa om vad de behöver innehålla och hur de bör se ut för att vara kompletta.

Alla projekt är olika och det kan innebära att det ibland behövs fler handlingar än de som listas ovan. Om sådana behövs kommer en handläggare att be om dem efter att ansökan skickats in och granskats.

Kostnad

Kostnad: Cirka 3 700 kronor.

Bygglovstaxa

Bygglov för ny skorsten eller rökkanal

Du behöver generellt söka bygglov för ny rökkanal på fasaden eller ny skorsten på taket som är mycket stor eller skjuter upp högt från taket eftersom det är en åtgärd som ändrar byggnadens yttre utseende.

En skorsten ska placeras så att:

  • den skjuter tillräckligt högt upp för att rökgaserna ska kunna föras bort med vinden. En för låg skorsten kan innebära att rökgaser förs tillbaka till den egna byggnaden eller blir störande för grannar
  • den är tillgänglig för underhåll och sotning enligt regler om taksäkerhet och skydd vid tillträde, förflyttning och arbete på tak.

Kostnad

Kostnad: 3 100-9 700 kronor.

Läs mer om kamin och eldstad på Boverkets webbplats

Läs mer om skorsten på Boverkets webbplats

Kontakta servicecenter

Telefon: 08-535 300 00.

Telefontider:  

  • Måndag–torsdag 08.00–17.00
  • Fredag 08.00–15.00

E-post: servicecenter@huddinge.se

Besöksadress: Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Uppdaterad 23 mars 2023

Var informationen till din hjälp?