Bygga nytt småhus

Om du ska bygga ett nytt småhus behöver du bygglov. Om du ska bygga ett komplementbostadshus räcker det med en anmälan. Ett småhus är samma sak som ett enbostadshus, ett tvåbostadshus, villa eller fritidshus.

Det här kan du göra utan bygglov

Om du redan har ett befintligt småhus på tomten och vill bygga ett till så kan du i vissa fall bygga ett lovbefriat komplementbostadshus. Det kallas också attefallshus. Här kan du läsa mer om vad som gäller för attefallshus.

Det här behöver du bygglov för

Ska du bygga ett nytt småhus som inte är ett attefallshus behöver du bygglov.

Ansök här

Genom att du använder vår e-tjänst får din ansökan snabbast möjliga start.

Avgift

En ansökan som följer detaljplanens bestämmelser får ett snabbare beslut och innebär ofta den lägre avgiften.

Beskrivning Avgift
För enbostadshus 37 600-66 300 kronor
För tvåbostadshus 56 400-71 500 kronor

Bygglovstaxa

Gatukostnader

I samband med att vissa områden omvandlas till permanentboende tas en avgift för gatukostnader ut. Sådan avgift måste betalas innan ett startbesked kan ges. Här hittar du mer information, kostnad samt kontaktinformation gällande frågor kring gatukostnader.

Gatukostnader

Planavgift

En planavgift kan tas ut för bygglovspliktiga åtgärder i samband med att bygglovs ges. Det är inte en avgift för bygglovsprövningen utan avgift för den kostnad som kommunen haft för att ta fram en detaljplan eller områdesbestämmelser. Här hittar du mer information, kostnad samt hur du själv kan se om planavgift kommer att tas ut för din fastighet.

Detaljplaner

Tänk på det här

  • Om ditt område ligger inom detaljplan ska du alltid titta på detaljplanen först. Där ser du vad som gäller för just din fastighet och vad du kan bygga. Här hittar du information om hur du själv kan kolla vad detaljplanen säger. Kolla detaljplan eller områdesbestämmelser.
  • Det är viktigt att anpassa din byggnation efter hur tomten ser ut. Har den stora höjdskillnader kan det vara så att du behöver bygga ett hus som är anpassat till det, till exempel med suterrängvåning eller förhöjd sockel. Ta gärna hjälp av en arkitekt.
  • Om du ska bygga inom ett kulturmiljöområde så är det extra viktigt att du anpassar ditt nya hus till området. Du kan få stöd om hur du kan anpassa din byggnad i kommunens arkitekturstrategi och kulturmiljöprogram. Ta gärna hjälp av en antikvarie eller en arkitekt.
  • Ta kontakt med SRV återvinning AB för att i ett tidigt skede prata om hur du bör göra med din avfallshantering.
  • Bygger du nära vatten och utanför detaljplan kan du behöva strandskyddsdispens innan du får börja bygga. Här läser du mer om strandskydd.
  • Ta reda på så mycket som möjligt innan och har du frågor hjälper vi dig gärna. Kontakta servicecenter för frågor tidigt i processen. När du sedan har ett förslag kan du boka tid med oss för att prata om det innan du skickar in en ansökan. Boka möte med bygglovsavdelningen.

Få koll på vad som händer

För att göra det så enkelt som möjligt för dig har vi samlat viktig information på sidan sök lov eller gör en anmälan. Där kan du bland annat läsa om vad du behöver tänka på innan du skickar in ett ärende till oss och vad som händer efter att du har gjort det. När du skickat in dina första handlingar till oss kan du också följa vad som händer med ditt ärende i vår e-tjänst.

Kontakta servicecenter

Besöksadress: Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Telefontider:

  • Måndag–torsdag 08.00–17.00
  • Fredag 08.00–15.00

Uppdaterad 20 mars 2024

Var informationen till din hjälp?