Ändra fasad eller tak

Du kan behöva bygglov om du till exempel byter färg på en byggnad, ändrar dörrar och fönster eller om du byter material på fasaden eller taket.

Det här kan du göra utan bygglov

Du behöver inte bygglov för att:

 • Ändra utseende på en byggnad som ligger i ett område som inte har detaljplan eller områdesbestämmelser.
 • Ändra utseende på en byggnad som ligger i ett område som har områdesbestämmelser där det inte står något om att bygglov behövs för ändringen.
 • Renovera din fasad eller byta tak och du byter befintligt material till samma sorts material med samma färg.

Om du har ett en- eller tvåbostadhus som ligger inom område som har en detaljplan behöver du inte bygglov för att:

 • Måla huset i en ny färg.
 • Byta material på tak.
 • Byta material på fasad.

För att du ska kunna göra det utan bygglov gäller dock att det inte får stå i detaljplanen att bygglov behövs. Området eller byggnaden får inte heller ändras väsentligt av det du ska göra. Detta gäller även för de komplementbyggnader som finns på bostadshusets tomt.  

Det kan vara svårt att avgöra vad väsentligt innebär. Om ett område har en speciell, enhetlig eller tidstypisk karaktär innebär det att även en liten ändring kan vara väsentligt.

I vissa fall behöver du inte heller bygglov för att göra mindre tillägg på ett en- eller tvåbostadshus. Du kan dock behöva göra en anmälan.

Läs mer om att göra ett litet burspråk.

Läs mer om att bygga en liten balkong.

Läs mer om att bygga en takkupa utan bygglov med hjälp av de så kallade attefallsreglerna.

Läs mer om solenergianläggningar.

Det här behöver du bygglov för

Om det finns områdesbestämmelser för området där det står att bygglov behövs behöver du söka bygglov.

Ligger byggnaden inom område med detaljplan behöver du normalt bygglov för att ändra byggnadens utseende.  Exempel på när bygglov kan behövas:

 • Färgen på byggnaden ändras.
 • Taket eller fasadens material ändras.
 • Sätter in eller sätter igen fönster eller dörr.
 • Flyttar dörrar eller fönster.
 • Utvändig tilläggsisolering.
 • En takkupa byggs.
 • Installera solceller som inte följer byggnaden tak eller fasad eller om byggnaden ligger inom ett område som är kulturhistorisk värdefullt.

Det kan ibland vara svårt att veta om det behövs bygglov eller inte. Kontakta vårt servicecenter som kan hjälpa dig om du är osäker.

Ansök här

Genom att du använder vår e-tjänst får din ansökan snabbast möjliga start.

Här skickar du in din ansökan

Avgift

Beskrivning Avgift
Fasadändring småhus 8 300 - 10 600 kronor
Fasadändring övrigt 10 500 - 19 600 kronor

Bygglovstaxa

Tänk på det här

 • Om ditt område ligger inom detaljplan ska du alltid titta på detaljplanen först. Där ser du vad som gäller för just din fastighet och vad du kan bygga. Här hittar du information om hur du själv kan kolla vad detaljplanen säger. Kolla detaljplan eller områdesbestämmelser.
 • För att undersöka om en specifik byggnad är placerad inom ett kulturmiljöområde kan du använda Huddinge kommuns webbkarta. 
 • Även om du inte behöver bygglov ska din ändring vara anpassad till hur området ser ut men även till byggnadens speciella karaktär, till exempel byggnadens ålder.

Få koll på vad som händer

För att göra det så enkelt som möjligt för dig har vi samlat viktig information på sidan sök lov eller gör en anmälan. Där kan du också bland annat läsa om vad du kan tänka på innan du skickar in ett ärende till oss och vad som händer efter att du har gjort det. När du skickat in dina första handlingar till oss kan du också följa vad som händer med ditt ärende i vår e-tjänst.

Kontakta servicecenter

Besöksadress: Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Telefontider:

 • Måndag–torsdag 08.00–17.00
 • Fredag 08.00–15.00

Uppdaterad 20 mars 2024

Var informationen till din hjälp?