Flerbostadshus och verksamhetslokal

Det krävs bygglov för att uppföra en ny byggnad eller att bygga till en befintlig byggnad.

Sök bygglov eller gör en anmälan

Handlingar som du behöver skicka in

Här kan du läsa om vad handlingarna behöver innehålla och se ut för att vara kompletta:

Ansökan om bygglov

Situationsplan på fullständig nybyggnadskarta

Markplaneringsritning

Planritning

Fasadritning med marklinjer

Sektionsritning

Kontrollplan

Konstruktionsritning/typsnittsritning

Kontrollansvarig

Verksamhetsbeskrivning

Handlingarna ska vara fackmannamässigt utförda. Om handlingarna är kompletta från början går det snabbare att handlägga din ansökan. Genom att klicka på varje handling kan du läsa om vad de behöver innehålla och hur de bör se ut för att vara kompletta.

Alla projekt är olika och det kan innebära att det ibland behövs fler handlingar än de som listas ovan. Om sådana behövs kommer en handläggare att be om dem efter att ansökan skickats in och granskats.

Kostnad

Kostnad: För nybyggnad 11 300-242 300 kronor och för tillbyggnad 11 300-60 700 kronor.

Bygglovstaxa

Kontakta servicecenter

Telefon: 08-535 300 00.

Telefontider:  

  • Måndag–torsdag 08.00–17.00
  • Fredag 08.00–15.00

E-post: servicecenter@huddinge.se

Besöksadress: Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Uppdaterad 3 januari 2023

Var informationen till din hjälp?