Fönster, dörr, tilläggsisolering

Oftast behövs bygglov för att ta upp nya dörrar och fönster i fasaden och för att sätta in nya takfönster. Du kan också behöva bygglov för att ändra befintliga dörrar och fönster.

Sök bygglov eller gör en anmälan

Vild på Fönster/Dörr

Du behöver oftast bygglov för att ta upp nya eller ändra befintliga dörrar och fönster.

Följande åtgärder är exempel på ändringar av dörrar och fönster:

  • att byta material eller kulör på fönster eller dörr
  • att ta bort fönster eller dörr
  • att sätta in fler fönster eller dörrar
  • att ändra placering på fönster eller dörr. Till exempel till ny plats på fasaden eller att fönster ska flyttas från placering i fasadliv till att bli indraget från fasadlivet
  • att ändra storlek på fönster eller dörr
  • att ändra dimensioner, proportioner eller profilering på till exempel karmar, fönsterbågar och spröjsar
  • att byta upphängning av fönster, till exempel från sidohängda fönster till vippfönster
  • att ändra indelning av fönster, till exempel lägga till spröjs eller ta bort mittpost.

Handlingar som du behöver skicka in

Här kan du läsa om vad handlingarna behöver innehålla och se ut för att vara kompletta:

Ansökan om bygglov

Situationsplan på tomtkarta

Planritning

Fasadritning

Kontrollplan

Handlingarna ska vara fackmannamässigt utförda. Om handlingarna är kompletta från början går det snabbare att handlägga din ansökan. Genom att klicka på varje handling kan du läsa om vad de behöver innehålla och hur de bör se ut för att vara kompletta.

Alla projekt är olika och det kan innebära att det ibland behövs fler handlingar än de som listas ovan. Om sådana behövs kommer en handläggare att be om dem efter att ansökan skickats in och granskats.

Kostnad

Kostnad: 3 100-9 700 kronor.

Bygglovstaxa

Bygglov behövs vid tilläggsisolering

Bygglov behövs för att tilläggsisolera fasaden om det ändrar byggnadens utseende. Ett exempel på när bygglov krävs är om ytterväggen flyttas ut i en sådan utsträckning att byggnadens utseende påverkas.

Ta kontakt med bygglovsavdelningen för att ta reda på vad som gäller i just ditt fall.

Läs mer om ändring av en byggnads yttre utseende på Boverkets webbplats

Kontakta servicecenter

Telefon: 08-535 300 00.

Telefontider:  

  • Måndag–torsdag 08.00–17.00
  • Fredag 08.00–15.00

E-post: servicecenter@huddinge.se

Besöksadress: Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Uppdaterad 23 mars 2023

Var informationen till din hjälp?