Inglasning av balkong

Det behövs bygglov för att glasa in befintliga balkonger eftersom detta ändrar byggnadens yttre utseende och skapar ytterligare bruttoarea. En inglasning kan också påverka byggnadens brandskydd och utrymningsvägar.

Sök bygglov eller gör en anmälan

Inglasning av balkong

Inglasningar av balkonger och uterum innebär ofta en ökad ansamling av brännbart material inom utrymmet och en större sannolikhet att dörrar och fönster till det inglasade utrymmet står uppställda. Vid inglasning av utrymmen blir risken också större att den värme och rök som utvecklas vid en brand i större utsträckning stängs inne och sprids mellan olika utrymmen. Vid inglasning av utrymmen i byggnader ställs därför krav i Boverkets byggregler (BBR) på att skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller ska upprätthållas. 

Avgift 

Ska du göra fler än en inglasning av balkong tillkommer avgift för varje balkong utöver den första.

Beskrivning Avgift
För en balkong flerbostadshus Cirka 8 700 kronor
För varje ytterligare balkong Cirka 400 kronor
För en balkong småhus 3 400 - 10 600 kronor

Bygglovstaxa

Läs mer om inglasning av balkong på Boverkets webbplats

Handlingar som du behöver skicka in

Här kan du läsa om vad handlingarna behöver innehålla och se ut för att vara kompletta:

Ansökan om bygglov

Situationsplan på tomtkarta

Planritning

Fasadritning

Kontrollplan

Handlingarna ska vara fackmannamässigt utförda. Om handlingarna är kompletta från början går det snabbare att handlägga din ansökan. Genom att klicka på varje handling kan du läsa om vad de behöver innehålla och hur de bör se ut för att vara kompletta.

Alla projekt är olika och det kan innebära att det ibland behövs fler handlingar än de som listas ovan. Om sådana behövs kommer en handläggare att be om dem efter att ansökan skickats in och granskats.

Dokument

Kontakta servicecenter

Telefon: 08-535 300 00.

Telefontider:  

  • Måndag–torsdag 08.00–17.00
  • Fredag 08.00–15.00

E-post: servicecenter@huddinge.se

Besöksadress: Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Uppdaterad 26 oktober 2023

Var informationen till din hjälp?