Inreda ytterligare bostad

Vill du skapa en ytterligare bostad i ett befintligt bostadshus behöver du oftast bygglov. Har du ett enbostadshus kan det räcka med att göra en anmälan.

Det här kan du göra utan bygglov

Om du har ett enbostadshus behöver du inte bygglov men måste göra en anmälan för inreda en ny bostad. Vissa krav måste dock vara uppfyllda för att du ska få göra det. Här kan du läsa mer om vilka krav som gäller för så kallade attefallsåtgärder.

Du behöver inte bygglov om du i en del av din bostad inreder en mer avskild del, till exempel för uthyrning, så länge vissa bostadsfunktioner, till exempel kök eller toalett, ändå delas. Det räknas nämligen inte som en egen ny bostad.

Det här behöver du bygglov för

Om du ska inreda en ny separat bostad i ett befintligt bostadshus behöver du söka bygglov om du inte kan använda dig av de så kallade attefallsreglerna.  

Tänk på att du behöver söka bygglov om du vill inreda en ny bostad i det som tidigare varit en komplementbyggnad, till exempel ett garage.

Det kan ibland vara svårt att veta om det behövs bygglov eller inte. Kontakta vårt servicecenter som kan hjälpa dig om du är osäker. 

Ansök här

Genom att du använder vår e-tjänst får din ansökan snabbast möjliga start.

Här skickar du in din ansökan

Krav för bostäder

Bostaden du bygger måste uppfylla de krav som finns idag. Den ska till exempel uppfylla krav för att vara tillgänglig. Den ska också ha rätt brandsäkerhet, rumshöjder och bostadsutformning. Bostaden måste också ha de komplement som behövs, till exempel förråd, möjlighet att tvätta och torka tvätt, som följer kraven.

Tänk på det här

  • Om ditt område ligger inom detaljplan ska du alltid titta på detaljplanen först. Där ser du vad som gäller för just din fastighet och vad du kan bygga. Här hittar du information om hur du själv kan kolla vad detaljplanen säger. Kolla detaljplan eller områdesbestämmelser.
  • Ta kontakt med SRV återvinning AB för att i ett tidigt skede prata om hur du bör göra med din avfallshantering.
  • Om du har kommunalt vatten och avlopp behöver du kontakta Stockholm vatten- och avfall för att höra vad som gäller för dig. Om du istället har enskilt vatten och avlopp behöver du ta kontakt med Huddinge kommuns miljötillsynsavdelning. Läs mer om det här.

Få koll på vad som händer

För att göra det så enkelt som möjligt för dig har vi samlat viktig information på sidan sök lov eller gör en anmälan. Där kan du också bland annat läsa om vad du kan tänka på innan du skickar in ett ärende till oss och vad som händer efter att du har gjort det. När du skickat in dina första handlingar till oss kan du också följa vad som händer med ditt ärende i vår e-tjänst.

Kontakta servicecenter

Besöksadress: Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Telefontider:

  • Måndag–torsdag 08.00–17.00
  • Fredag 08.00–15.00

Uppdaterad 20 mars 2024

Var informationen till din hjälp?