Installation eller ändring av vatten och avlopp (VA)

Om du installerar eller ändrar vatten och avlopp väsentligt behöver du göra en anmälan.

Det här behöver du inte göra en anmälan för

Du behöver inte göra en anmälan om du gör ett stambyte och placerar de nya stammarna i samma läge.

Det här behöver du göra anmälan för

Du behöver till exempel skicka in en anmälan och invänta startbesked för att:

  • Installera stammar i nya lägen.
  • Installera eller väsentligt ändra en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp.
  • Ändra från en anläggning för enskilt avlopp till att koppla på kommunalt avlopp.

Det kan ibland vara svårt att avgöra om en ändring är tillräckligt stor för att du behöver göra en anmälan. Kontakta vårt servicecenter som kan hjälpa dig om du är osäker.

Skicka in anmälan

Genom att du använder vår e-tjänst får din anmälan snabbast möjliga start.

Här skickar du in din anmälan

Tänk på det här

  • Om du ska ansluta eller göra ändringar och har kommunalt vatten och avlopp ska du även kontakta Stockholm vatten och avfall.  
  • Om du ska ansluta eller göra ändringar och inte har kommunalt vatten och avlopp ska du även kontakta miljötillsynsavdelningen.  

Få koll på vad som händer

För att göra det så enkelt som möjligt för dig har vi samlat viktig information på sidan sök lov eller gör en anmälan. Där kan du också bland annat läsa om vad du kan tänka på innan du skickar in ett ärende till oss och vad som händer efter att du har gjort det. När du skickat in dina första handlingar till oss kan du också följa vad som händer med ditt ärende i vår e-tjänst.

Kontakta servicecenter

Besöksadress: Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Telefontider:

  • Måndag–torsdag 08.00–17.00
  • Fredag 08.00–15.00

Uppdaterad 20 mars 2024

Var informationen till din hjälp?