Bygga ny eller bygga till en komplementbyggnad

Du kan behöva bygglov för att bygga en ny eller bygga till en komplementbyggnad. I vissa fall behöver du inte bygglov men du kan då behöva göra en anmälan.

Komplementbyggnaden får bara uppföras på en tomt där det redan finns ett bostadshus. Exempel på komplementbyggnader är garage, carport, förråd, vedbod, växthus, bastu eller båthus. Den kan också användas till gäststuga men inte som en egen bostad. Så kallade friggebodar är till exempel också komplementbyggnader.

Det här kan du göra utan bygglov

Om du har ett en- eller tvåbostadshus behöver du inte bygglov men måste göra en anmälan för att bygga eller bygga till:

Du behöver inte bygglov eller göra en anmälan för att, till ett en- eller tvåbostadshus, bygga eller bygga till:

  • En komplementbyggnad som är max 15 kvadratmeter, så kallad friggebod. Vissa krav måste dock vara uppfyllda för att det ska räknas som en friggebod. Här kan du läsa mer om vad som gäller för en friggebod.
  • En komplementbyggnad när det står i detaljplanen eller områdesbestämmelser att varken bygglov eller anmälan krävs.
  • En komplementbyggnad i ett område som inte är en sammanhållen bebyggelse och som ligger utanför detaljplan. Byggnaden måste placeras i omedelbar närhet till bostadshuset, minst 4,5 meter från fastighetsgräns samt att den inte får vara dominerande över bostadshuset.

Det kan ibland vara svårt att avgöra vad som är sammanhållen bebyggelse utanför detaljplan eller vad dominerande innebär. Kontakta vårt servicecenter som kan hjälpa dig om du är osäker.

Det här behöver du bygglov för

Bygglov krävs normalt sett för att bygga eller bygga till en komplementbyggnad. Om inget av kriterierna för att bygglov inte behövs uppfylls behöver du därför söka bygglov.

Om din fastighet ligger inom ett område med höga kulturmiljövärden eller om din byggnad i sig har höga kulturmiljövärden går det inte att bygga ett så kallat attefallshus. Du behöver då söka bygglov för alla komplementbyggnader förutom en så kallad friggebod.

Ansök här

Genom att du använder vår e-tjänst får din ansökan snabbast möjliga start.

Här skickar du in din ansökan

Avgift

Avgiften gäller för komplementbyggnader till småhus. En ansökan som följer detaljplanens bestämmelser får ett snabbare beslut och innebär ofta den lägre avgiften.

Beskrivning Avgift
Komplementbyggnad  15 800 - 22 600 kronor

Bygglovstaxa

Planavgift

En planavgift kan tas ut för bygglovspliktiga åtgärder i samband med att bygglovs ges. Det är inte en avgift för bygglovsprövningen utan avgift för den kostnad som kommunen haft för att ta fram en detaljplan eller områdesbestämmelser. Här hittar du mer information, kostnad samt hur du själv kan se om planavgift kommer att tas ut för din fastighet.

Detaljplaner

Tänk på det här

  • Om ditt område ligger inom detaljplan ska du alltid titta på detaljplanen först. Där ser du vad som gäller för just din fastighet och vad du kan bygga. Här hittar du information om hur du själv kan kolla vad detaljplanen säger. Kolla detaljplan eller områdesbestämmelser.
  • Byggnaden ska vara anpassad till det befintliga huset. Det är extra viktigt om du ska bygga inom ett kulturmiljöområde. Du kan få stöd om hur du kan anpassa din byggnad i kommunens arkitekturstrategi och kulturmiljöprogram.
  • Bygger du nära vatten och utanför detaljplan kan du behöva strandskyddsdispens innan du får börja bygga. Här läser du mer om strandskydd.
  • Ta reda på så mycket som möjligt innan och har du frågor hjälper vi dig gärna. Kontakta servicecenter för frågor tidigt i processen. När du sedan har ett förslag kan du boka tid med oss för att prata om det innan du skickar in en ansökan. Boka möte med bygglovsavdelningen.

Få koll på vad som händer

För att göra det så enkelt som möjligt för dig har vi samlat viktig information på sidan sök lov eller gör en anmälan. Där kan du bland annat läsa om vad du kan tänka på innan du skickar in ett ärende till oss och vad som händer efter att du har gjort det. När du har skickat in dina första handlingar till oss kan du också följa vad som händer med ditt ärende i vår e-tjänst.

Kontakta servicecenter

Besöksadress: Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Telefontider:

  • Måndag–torsdag 08.00–17.00
  • Fredag 08.00–15.00

Uppdaterad 27 mars 2024

Var informationen till din hjälp?