Mur och stödmur

Enligt plan- och bygglagen behöver du bygglov för att uppföra en mur eller en stödmur. Du kan också behöva bygglov om du vill flytta eller väsentligt ändra murar. När det gäller murar är de bygglovspliktiga oavsett om de är fristående eller har en jordfylld sida, en så kallad stödmur, om dess höjd är över 0,5 meter.

Sök bygglov eller gör en anmälan

Riktlinjer för murar, plank och staket

Huddinge kommun har råd och riktlinjer som riktar sig till dig som vill sätta upp ett staket, plank, stängsel eller bygga en mur. För att projektet ska bli så bra som möjligt vill vi här informera om vad du kan göra utan bygglov, vad som kräver bygglov och hur det du sätter upp kan bidra till en god stadsmiljö.

Här kan du hitta riktlinjerna för murar, plank och staket i PDF-format.

Stenmur

Mur

En mur är en tät och tung konstruktion som består av staplade stenar eller annat material som är över 0,5 meter hög. En mur kan till exempel byggas av betong eller fyllda stålburar, så kallade gabjoner. Du behöver alltid bygglov för att uppföra en mur.

Stödmur

En stödmur är en murkonstruktion som är motfylld med jord- eller stenmassor. Det innebär att intill murens ena sida är det uppfyllt med jord och den andra sidan av muren är fri. Syftet med stödmurar är ofta att ändra markens höjdläge vilket även kan kräva marklov. En konstruktion som är högst 0,5 meter och som uppförs i syfte att stötta upp markuppfyllnader är ett kanstöd och behöver inte bygglov.

Avgift

Beskrivning Avgift
Upp till tio meter mur 6 700 - 9 100 kronor
För varje tillkommande tio meter Cirka 2 300 kronor

Bygglovstaxa

Läs mer om mur och stödmur på Boverkets webbplats

Handlingar som du behöver skicka in

Här kan du läsa om vad handlingarna behöver innehålla och se ut för att vara kompletta:

Ansökan om bygglov

Situationsplan på utdrag ur kartdatabasen

Markplaneringsritning

Sektionsritning

Kontrollplan

  • Elevationsritning med marklinjer 
  • Material- och kulörbeskrivning

Handlingarna ska vara fackmannamässigt utförda. Om handlingarna är kompletta från början går det snabbare att handlägga din ansökan. Genom att klicka på varje handling kan du läsa om vad de behöver innehålla och hur de bör se ut för att vara kompletta.

Alla projekt är olika och det kan innebära att det ibland behövs fler handlingar än de som listas ovan. Om sådana behövs kommer en handläggare att be om dem efter att ansökan skickats in och granskats.

Dokument

Kontakta servicecenter

Telefon: 08-535 300 00.

Telefontider:  

  • Måndag–torsdag 08.00–17.00
  • Fredag 08.00–15.00

E-post: servicecenter@huddinge.se

Besöksadress: Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Uppdaterad 26 oktober 2023

Var informationen till din hjälp?