Ombyggnad

Om du ska göra en ombyggnad behöver du oftast söka bygglov eller göra en anmälan.

Sök bygglov eller gör en anmälan

Begreppet ombyggnad innebär att hela eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden förnyas. Ombyggnad är alltså en form av ändring av byggnad. Vid ombyggnad kan krav ställas på hela byggnaden. Även vid ombyggnad ska dock kraven anpassas utifrån byggnadens förutsättningar, ändringens omfattning, varsamhetskravet och förvanskningsförbudet.

Det räcker alltså att en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas för att en åtgärd ska betraktas som en ombyggnad, och att krav därmed kan ställas på hela byggnaden. Det är först om det inte är rimligt att ställa krav på hela byggnaden, som kraven kan reduceras till att enbart omfatta den betydande och avgränsbara del som förnyas.

Handlingar som du behöver skicka in

Här kan du läsa om vad handlingarna behöver innehålla och se ut för att vara kompletta:

Ansökan om bygglov

Planritning

Kontrollplan

Sektionsritning

Kontrollansvarig

Fasadritning

Situationsplan på tomtkarta

Handlingarna ska vara fackmannamässigt utförda. Om handlingarna är kompletta från början går det snabbare att handlägga din ansökan. Genom att klicka på varje handling kan du läsa om vad de behöver innehålla och hur de bör se ut för att vara kompletta.

Alla projekt är olika och det kan innebära att det ibland behövs fler handlingar än de som listas ovan. Om sådana behövs kommer en handläggare att be om dem efter att ansökan skickats in och granskats.

Kostnad

Kostnad: (Kompletteras senare)

Bygglovstaxa

Tänk på:

  • ombyggnader och ändringar som faller under attefallsreglerna kräver anmälan, men inte bygglov
  • ombyggnader eller ändringar som faller under friggebodsreglerna kräver varken lov eller anmälan
  • när du skickar in ansökan eller anmälan så gäller det hela byggnaden

Läs mer om ombyggnad på Boverkets webbplats

Kontakta servicecenter

Telefon: 08-535 300 00.

Telefontider:  

  • Måndag–torsdag 08.00–17.00
  • Fredag 08.00–15.00

E-post: servicecenter@huddinge.se

Besöksadress: Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Uppdaterad 23 mars 2023

Var informationen till din hjälp?