OVK

I plan- och bygglagstiftningen (PBL) finns bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem i byggnader (OVK). Syftet med bestämmelserna om OVK är att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader och se till att ventilationssystem fungerar på det sätt som är avsett.

Sök bygglov eller gör en anmälan

Bygglovstaxa

Funktionskontroll ska alltid ske innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången och därefter regelbundet vid återkommande tillfällen för vissa byggnads-/ventilationstyper (se tabellen nedan).

Vissa byggnader och ventilationssystem är helt eller delvis undantagna från kraven på OVK. Detta gäller bland annat en- och tvåbostadshus med S- eller F-ventilation. Kraven på OVK omfattar inte heller ekonomibyggnader, industribyggnader eller byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur.

Besiktningsintervall och ordförklaring

Tabellen nedan visar vilka byggnader och ventilationssystem som ska kontrolleras och hur ofta kontrollen ska ske.

Typ av byggnad och ventilationssystem Krav på första besiktning Krav på återkommande besiktning
En- och tvåbostadshus med S- eller F-ventilation Nej Nej
En- och tvåbostadshus med FT-, FX eller FTX-ventilation Ja Nej
Skolor, vårdlokaler med mera Ja Ja, vart tredje år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med S-, F- eller FX-ventilation Ja Ja, vart sjätte år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- eller FTX-ventilation Ja Ja, vart tredje år
Industribyggnader, försvarsbyggnader med mera Nej Nej

Förklaring till orden i tabellen ovan.

Ord Förklaring
S-ventilation Självdragsventilation
F-ventilation Fläktventilation där endast frånluftsflödet är fläktstyrt
FX-ventilation F-ventilation med värmeåtervinning
FT-ventilation Fläktventilation där både frånluftsflödet och tillluftsflödet är fläktstyrt
FTX-ventilation FT-ventilation med värmeåtervinning
   

Hur gör jag ansökan?

Protokoll ska skickas in till kommunen även om det är underkänt. Det är då bra om man anger en tidplan för åtgärdande och ombesiktning. Protokollet kan e-postas till bygglov@huddinge.se i PDF-format.

Läs mer om OVK på Boverkets webbplats

Kontakta servicecenter

Telefon: 08-535 300 00.

Telefontider:  

  • Måndag–torsdag 08.00–17.00
  • Fredag 08.00–15.00

E-post: servicecenter@huddinge.se

Besöksadress: Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Uppdaterad 23 mars 2023

Var informationen till din hjälp?