Parkeringsplats

Om du anlägger eller flyttar parkeringsplats kan du behöva bygglov. Det gäller även om du väsentligt ändrar en befintlig parkeringsplats.

Det här kan du göra utan bygglov

Du behöver inte bygglov för parkeringsplatser under följande förutsättningar:

  • De ligger vid ett en- eller tvåbostadshus och är avsedda bara för dess behov.
  • De anläggs på mark som i detaljplanen är bestämd att vara gata eller väg.
  • De anläggs med stöd av väglagen.
  • Det står i detaljplanen att bygglov inte behövs.

Det här behöver du bygglov för

I andra fall behövs bygglov för att anlägga parkeringsplatser.

Ansök här

Genom att du använder vår e-tjänst får din ansökan snabbast möjliga start.

Här skickar du in din ansökan

Avgift

Beskrivning Avgift
Första fem parkeringsplatserna 5 300 - 12 100 kronor 
För varje tillkommande fem parkeringsplatser Cirka 2 300 kronor

Bygglovstaxa

Få koll på vad som händer

För att göra det så enkelt som möjligt för dig har vi samlat viktig information på sidan sök lov eller gör en anmälan. Där kan du också bland annat läsa om vad du kan tänka på innan du skickar in ett ärende till oss och vad som händer efter att du har gjort det. När du skickat in dina första handlingar till oss kan du också följa vad som händer med ditt ärende i vår e-tjänst.

Kontakta servicecenter

Besöksadress: Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Telefontider:

  • Måndag–torsdag 08.00–17.00
  • Fredag 08.00–15.00

Uppdaterad 20 mars 2024

Var informationen till din hjälp?