Rivning

Om du ska riva hela eller delar av en byggnad behöver du oftast rivningslov.

Det här kan du göra utan rivningslov

Du behöver inte rivningslov för att riva byggnader som ligger utanför detaljplan. Det behövs inte heller om du ska riva vissa byggnader som inte behöver bygglov för att byggas, till exempel en friggebod eller en så kallad attefallskomplementbyggnad. Du behöver inte heller rivningslov för att ta bort en byggnad som har haft tidsbegränsat bygglov.

Det kan också stå att du inte behöver rivningslov i den detaljplan som gäller för ditt område. I sådana fall gäller det.

Du kan behöva skicka in en anmälan

Även om du inte behöver rivningslov måste du i vissa fall behöver du lämna in det som kallas en rivningsanmälan och vänta på startbesked innan du börjar riva. En sådan anmälan behöver du göra för:

  • Byggnader som behöver bygglov för att byggas utanför detaljplan. Det gäller till exempel ett bostadshus utanför detaljplan.
  • Attefallskomplementbostadshus.

Det här behöver du rivningslov för

Inom områden med detaljplan behöver du rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader som behöver bygglov för att byggas.

I detaljplanen eller områdesbestämmelser som gäller för ditt område kan det stå att sådana byggnader som vanligtvis inte kräver rivningslov gör det just där du bor. I sådana fall gäller det.

Flytta en byggnad

Om du vill flytta en byggnad från en plats till en annan ses det som att byggnaden rivs. I sådant fall kan du behöva söka rivningslov eller lämna in en rivningsanmälan innan du flyttar byggnaden. Du behöver sedan söka bygglov, eller lämna in en anmälan, för nybyggnad på den nya platsen.

Ansök eller anmäl här

Här skickar du in din ansökan eller anmälan

Avgift

För anmälan om rivning tas avgift ut genom timdebitering. Avgiften nedan är en uppskattning.

Beskrivning Avgift
Rivningslov 7 600 - 16 600 kronor
Anmälan om rivning Cirka 4 000 kronor 

Bygglovstaxa

Tänk på det här

  • Om ditt område ligger inom detaljplan ska du alltid titta på detaljplanen först. Där ser du vad som gäller för just din fastighet och vad du kan bygga. Här hittar du information om hur du själv kan kolla vad detaljplanen säger. Kolla detaljplan eller områdesbestämmelser.
  •  Vid en ansökan om rivningslov görs en sammantagen bedömning av om byggnaden eller bebyggelsen bör bevaras utifrån dess historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.
  • Det finns en rad miljökrav att tänka på vid rivning. Läs mer om det från miljötillsynsavdelningen här.

Få koll på vad som händer

För att göra det så enkelt som möjligt för dig har vi samlat viktig information på sidan sök lov eller gör en anmälan. Där kan du också bland annat läsa om vad du kan tänka på innan du skickar in ett ärende till oss och vad som händer efter att du har gjort det. När du skickat in dina första handlingar till oss kan du också följa vad som händer med ditt ärende i vår e-tjänst.

Kontakta servicecenter

Besöksadress: Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Telefontider:

  • Måndag–torsdag 08.00–17.00
  • Fredag 08.00–15.00

Uppdaterad 20 mars 2024

Var informationen till din hjälp?