Säsongslov

Bygglov för ändamål av säsongskaraktär kan sökas för alla åtgärder som kräver bygglov men som bara ska finnas under en begränsad period varje år.

Sök bygglov eller gör en anmälan

Säsongslov kan ges för en åtgärd som är säsongsbunden och återkommer på samma plats under en begränsad period varje år. Exempelvis kan det vara en sommaruteservering eller glasskiosk.

Om åtgärderna upprepas varje år efter att lovet har getts behövs inte ett nytt lov sökas för varje år. I det beslut som fattas kommer det att framgå under vilken tidsperiod lovet gäller. 

För att kunna söka ett säsongslov måste åtgärden uppfylla följande förutsättningar:

  • Vara av tillfällig karaktär och fyller ett tillfälligt behov på platsen.
  • Någon eller några, men inte alla, förutsättningar för vanligt bygglov är uppfyllda.
  • Det ska inte vara ekonomiskt och praktiskt orimligt att ta bort.
  • Återkomma under minst två år.

Det går att söka ett permanent säsongslov, det vill säga att åtgärden får upprepas varje år utan ett slutdatum, eller ett tidsbegränsat säsongslov, det vill säga att åtgärden får upprepas varje år till och med ett utsatt slutdatum.

Läs mer om säsongslov på Boverkets webbplats

Kostnad

Kostnad: Samma som för motsvarande permanenta åtgärd.

Kontakta servicecenter

Telefon: 08-535 300 00.

Telefontider:  

  • Måndag–torsdag 08.00–17.00
  • Fredag 08.00–15.00

E-post: servicecenter@huddinge.se

Besöksadress: Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Uppdaterad 8 juni 2023

Var informationen till din hjälp?