Skylt och ljusanordning

Sök bygglov eller gör en anmälan

Skylt, vepa och banderoll

Det krävs oftast bygglov för att sätta upp, ändra eller flytta en skylt. Tänk på att även banderoller, vepor och budskap målade på en fasad kan räknas som skyltar. En skylt kan utformas på flera olika sätt. Vad de har gemensamt är att de innehåller ett budskap som informerar eller marknadsför en produkt, tjänst eller innehåller annan information.

Oavsett om skylten kräver bygglov eller inte så måste du följa de regler som gäller för utformning och placering av skyltar. Det innebär bland annat att de ska placeras väl sett till trafik och trafikanter samt att de ska anpassas till platsen och byggnaden.

Det är bra att få så mycket information som möjligt innan arbetet med en skylt påbörjas. I våra beslutade riktlinjer kan du läsa mer om vad som gäller för skyltar i kommunen. Du hittar bland annat information om utformning och anpassning beroende på var en skylt ska sättas upp.

Här hittar du riktlinjerna för utformning och placering av skyltar i PDF-format.

För att sätta upp, ändra eller flytta de flesta typer av skyltar i områden som omfattas av detaljplan krävs bygglov men det finns vissa undantag.

Ljusanordningar

Inom ett område som omfattas av detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en ljusanordning om den har betydande inverkan på omgivningen. Om ljusanordningen placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådanat bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt kan det också krävas bygglov.

En ljusanordning är inte definierad i plan- och bygglagstiftningen och inte heller i förarbeten har det klargjorts vad en ljusanordning är. Syftet med en ljusanordning är att lysa upp någonting, antingen en plats, ett objekt eller en byggnad. Det finns olika typer av ljusanordningar och de vanligaste är förmodligen gatubelysning och strålkastare på exempelvis parkeringsplatser, industriområden och liknande platser.

Avgift

Beskrivning Avgift
En skylt Cirka 5 300 kronor 
Per tillkommande skylt

1 500 - 2 300 kronor

Tillägg för bildväxlande skylt eller över 10 kvadratmeter

Cirka 3 800 kronor

Bygglovstaxa

För mer information om skyltar, vepor och banderoller se Boverkets webbplats

Handlingar som du behöver skicka in

Här kan du läsa om vad handlingarna behöver innehålla och se ut för att vara kompletta:

Ansökan om bygglov

Fasadritning

Om du lämnar in en måttsatt detaljritning av skylten kan du oftast skicka med ett fotomontage av fasaden istället för en fasadritning.

Konstruktionsritning/typsnittsritning

Tomtkarta

Kontrollplan

Handlingarna ska vara fackmannamässigt utförda. Om handlingarna är kompletta från början går det snabbare att handlägga din ansökan. Genom att klicka på varje handling kan du läsa om vad de behöver innehålla och hur de bör se ut för att vara kompletta.

Alla projekt är olika och det kan innebära att det ibland behövs fler handlingar än de som listas ovan. Om sådana behövs kommer en handläggare att be om dem efter att ansökan skickats in och granskats.

Kontakta servicecenter

Telefon: 08-535 300 00.

Telefontider:  

  • Måndag–torsdag 08.00–17.00
  • Fredag 08.00–15.00

E-post: servicecenter@huddinge.se

Besöksadress: Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Uppdaterad 26 oktober 2023

Var informationen till din hjälp?