Skylt, vepa eller banderoll

Om du ska sätta upp eller ändra en skylt behöver du i de flesta fall bygglov.

En skylt kan utformas på flera olika sätt. Vad de har gemensamt är att de innehåller ett budskap som informerar eller marknadsför en produkt, tjänst eller innehåller annan information. Även banderoller, vepor, markiser och budskap målade på en fasad kan räknas som skyltar.

Det här kan du göra utan bygglov

Område med detaljplan

Det finns vissa skyltar som kan sättas upp utan bygglov. De är:

 • Skylt som är max 1,0 kvadratmeter och som inte sätts upp på eller vid en byggnad, eller inom ett område som är särskilt värdefullt sett till kulturmiljön.
 • Orienteringstavla som är max 2,0 kvadratmeter och som inte sätts upp på eller vid en byggnad, eller inom ett område som är särskilt värdefullt sett till kulturmiljön.
 • Skylt för ett tillfälligt evenemang sin sitter uppe i max fyra veckor.
 • Skylt inomhus.
 • Valreklam i samband med val till riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i  samband med en folkomröstning.
 • Nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande.
 • Vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning  av trafik enligt vägmärkesförordningen.
 • Sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen.

Utanför detaljplan

Utanför område med detaljplan behövs inte bygglov för att sätta upp en skylt så länge det inte står i områdesbestämmelser att det behövs. Tillstånd kan dock behövas av andra, till exempel Länsstyrelsen, Trafikverket eller annan ägare till vägen eller markägaren.

Det här behöver du bygglov för

Inom detaljplan

Om skylten du vill sätta upp inte uppfyller kraven på att bygglov inte behövs ovan så behöver du söka bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt. Att flytta en skylt till en ny plats räknas som att sätta upp en ny.

Riktlinjer för skyltar

Alla skyltar, även de som inte behöver bygglov, måste följa vissa regler för utformning och placering. Det innebär bland annat att de ska placeras väl sett till trafik och trafikanter samt att de ska anpassas till platsen och byggnaden.

Det är bra att få så mycket information som möjligt innan arbetet med en skylt påbörjas. Vi har riktlinjer där du läsa mer om vad som gäller för skyltar i kommunen. Du hittar bland annat information om utformning och anpassning beroende på var en skylt ska sättas upp för att skylten ska bidra till en god stadsmiljö.

Här hittar du riktlinjerna för utformning och placering av skyltar i PDF-format.

Ansök här

Genom att du använder vår e-tjänst får din ansökan snabbast möjliga start.

Här skickar du in din ansökan

Avgift

Beskrivning Avgift
En skylt Cirka 5 300 kronor 
Per tillkommande skylt

1 500 - 2 300 kronor

Tillägg för bildväxlande skylt eller över 10 kvadratmeter

Cirka 3 800 kronor

Bygglovstaxa

Tänk på det här 

 • Vid utfarter och korsningar ska sikten vara fri för att ha en bra trafiksäkerhet. Detta gäller även för sådant som inte behöver bygglov. Här kan du läsa om Huddinge kommuns siktregler.    
 • Skyltar som hänger ut över gata eller gång- och cykelbana måste sättas på en viss höjd. De ska enligt kommunens tekniska handbok vara placerade så att den fria höjden är 3 meter över gång- och cykelbana och 4,7 meter över körbana.

Få koll på vad som händer

För att göra det så enkelt som möjligt för dig har vi samlat viktig information på sidan sök lov eller gör en anmälan. Där kan du också bland annat läsa om vad du kan tänka på innan du skickar in ett ärende till oss och vad som händer efter att du har gjort det. När du skickat in dina första handlingar till oss kan du också följa vad som händer med ditt ärende i vår e-tjänst.

Kontakta servicecenter

Besöksadress: Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Telefontider:

 • Måndag–torsdag 08.00–17.00
 • Fredag 08.00–15.00

Uppdaterad 20 mars 2024

Var informationen till din hjälp?