Staket, plank, spaljé och pergola

Om du planerar du att hägna in din tomt behöver du oftast bygglov för ett plank men du behöver inget bygglov för stängsel.

Det här kan du göra utan bygglov

Staket

Ett sedvanligt staket får du sätta upp utan bygglov. Ett staket som inte kräver bygglov är en avgränsande och luftig konstruktion som är max 1,1 meter högt. Tänk på att staketet ska vara trafiksäkert, det vill säga inte skymma sikten vid utfarter och trafikkorsningar. Ett staket ska också placeras på ett sådant sätt att du kan sköta om det utan att behöva gå in på grannens tomt och det ska vara anpassat till miljön där det byggs.

Stängsel

Ett nätstängsel, exempelvis ett så kallat gunnebostängsel får du sätta upp utan bygglov. En förutsättning för att ett stängsel ska kunna sättas upp utan bygglov är att det är en mycket luftig konstruktion. Om ett stängsel förses med skyltar eller något typ av täckande material kan det behöva bygglov.

Pergola och spaljé

Pergola och spaljé är luftiga konstruktioner som är avsedd för växtlighet. En pergola är en mycket luftig konstruktion med ett tak av glest placerade ribbor. En pergola eller spaljé är uppbyggd som en konstruktion som består av betydligt mer luft än ribbor. Om taket eller sidorna på pergolan är täta kan det krävas bygglov.

Skyddad uteplats

För småhus kan i vissa fall plank vid en uteplats som ligger nära huset byggas utan bygglov. Här kan du läsa mer om vad som gäller för det.

Det här behöver du bygglov för

Plank

Om ett plank inte är en del av en skyddad uteplats som beskrivs ovan behövs bygglov för att sätta upp plank. Ett plank är en tät konstruktion som är högre än ett vanligt staket. En tät konstruktion som är högre än 1,1 meter och har som syfte att skärma av kan därför behöva bygglov för att bygga eller bygga till. Det gäller även bullerplank.

Det kan ibland vara svårt att avgöra var gränsen mellan staket och plank går. Faktorer som kan påverka är konstruktionens längd, höjd, utseende och placering. Kontakta vårt servicecenter som kan hjälpa dig om du är osäker.

Riktlinjer för murar, plank och staket

Huddinge kommun har råd och riktlinjer som riktar sig till dig som vill sätta upp ett staket, plank, stängsel eller bygga en mur. För att projektet ska bli så bra som möjligt vill vi här informera om vad du kan göra utan bygglov, vad som kräver bygglov och hur du det du sätter upp kan bidra till en god stadsmiljö.

Här kan du hitta riktlinjerna för murar, plank och staket i PDF-format.

Sedvanligt staket.

Ansök här

Genom att du använder vår e-tjänst får din ansökan snabbast möjliga start.

Här skickar du in din ansökan

Avgift

En ansökan som följer detaljplanens bestämmelser får snabbare ett beslut och innebär ofta den lägre avgiften.

Beskrivning Avgift
För tio meter plank 6 800 - 9 100 kronor
För varje tillkommande tio meter Cirka 2 300 kronor

Tänk på det här

  • Vid utfarter och korsningar ska sikten vara fri för att ha en bra trafiksäkerhet. Detta gäller även för sådant som inte behöver bygglov. Här kan du läsa om Huddinge kommuns siktregler.
  • I vissa detaljplaner finns bestämmelsen att viss mark inte får bebyggas. Att bygga ett plank räknas i sådana fall som att bebygga marken.
  • Att sätta plank runt hela eller större delar av sin tomt är ofta inte lämpligt och i de flesta av Huddinges områden är det ovanligt med plank.   
  • Vill du sätta upp ett staket eller plank nära vatten kan du behöva strandskyddsdispens innan du kan sätta upp det. Här läser du mer om strandskydd.

Få koll på vad som händer

För att göra det så enkelt som möjligt för dig har vi samlat viktig information på sidan sök lov eller gör en anmälan. Där kan du också bland annat läsa om vad du kan tänka på innan du skickar in ett ärende till oss och vad som händer efter att du har gjort det. När du skickat in dina första handlingar till oss kan du också följa vad som händer med ditt ärende i vår e-tjänst.

Kontakta servicecenter

Besöksadress: Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Telefontider:

  • Måndag–torsdag 08.00–17.00
  • Fredag 08.00–15.00

Uppdaterad 20 mars 2024

Var informationen till din hjälp?