Takkupor

Du som har ett en- eller tvåbostadshus har möjlighet att bygga upp till två takkupor utan bygglov. Du behöver dock göra en anmälan och ha fått ett startbesked innan du får börja bygga.

Sök bygglov eller gör en anmälan

Takkupor kräver bygglov som tillbyggnad men det finns undantag från krav på bygglov om man uppfyller kraven för takkupor enligt attefallsreglerna.

Enligt attefallsreglerna får du som har ett en- eller tvåbostadshus möjlighet att bygga upp till två takkupor utan bygglov om kupornas bredd tillsammans inte överstiger halva takfallet räknat från gavel till gavel. Takkuporna får inte heller påverka befintlig takkonstruktion.

Du behöver göra en anmälan och ha fått ett startbesked innan du får börja bygga.

För att kontrollera om du kan utföra en takkupa utan bygglov på din fastighet kan du använda Huddinge kommuns webbkarta

Om din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse får du uppföra mindre takkupor utan bygglov så länge de inte blir dominerande eller iögonfallande.

Avgift

Beskrivning Avgift
Takkupa bygglov 11 300 - 17 400 kronor
Takkupa anmälan  Cirka 4 200 kronor

Bygglovstaxa

Undantagsregler för takkupor

Läs mer om takkupor på Boverkets webbplats

Handlingar som du behöver skicka in

Här kan du läsa om vad handlingarna behöver innehålla och se ut för att vara kompletta:

Ansökan om bygglov

Situationsplan på tomtkarta

Fasadritning

Konstruktionsritning/typsnittsritning

Kontrollplan

Planritning

Handlingarna ska vara fackmannamässigt utförda. Om handlingarna är kompletta från början går det snabbare att handlägga din ansökan. Genom att klicka på varje handling kan du läsa om vad de behöver innehålla och hur de bör se ut för att vara kompletta.

Alla projekt är olika och det kan innebära att det ibland behövs fler handlingar än de som listas ovan. Om sådana behövs kommer en handläggare att be om dem efter att ansökan skickats in och granskats.

Kontakta servicecenter

Telefon: 08-535 300 00.

Telefontider:  

  • Måndag–torsdag 08.00–17.00
  • Fredag 08.00–15.00

E-post: servicecenter@huddinge.se

Besöksadress: Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Uppdaterad 26 oktober 2023

Var informationen till din hjälp?