Tidsbegränsat bygglov

Tidsbegränsat bygglov kan sökas för alla åtgärder som kräver bygglov.

Sök bygglov eller gör en anmälan

För att kunna få ett tidsbegränsat bygglov måste behovet av åtgärden vara tillfälligt. Det ska vara ekonomiskt och praktiskt möjligt att återställa platsen. Även alla kriterier nedan behöver vara uppfyllda:

  • Åtgärden är avsedd att pågå under en begränsad tid.
  • Ansökan som lämnats in måste avse ett tidsbegränsat bygglov.
  • Någon eller några, men inte alla, förutsättningar för vanligt bygglov är uppfyllda.

Om ansökan gäller tidsbegränsat bygglov för bostäder gäller dock inte att behovet måste vara tillfälligt samt att det är möjligt att söka tidsbegränsat bygglov även om alla förutsättningar för vanligt bygglov är uppfyllda.

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst 10 år, och kan förlängas med högst 5 år i taget. Ansökan om förlängning behöver göras innan giltighetstiden gått ut. Den sammanlagda tiden för ett tidsbegränsat bygglov är 15 år.

Platsen för ett tidsbegränsat bygglov måste vara återställd innan lovet går ut. Det krävs inte rivningslov för att tar bort något som har ett tidsbegränsat bygglov.

Kostnad

Kostnad: Samma som för motsvarande permanenta åtgärd.

Läs mer om tidsbegränsat bygglov på Boverkets webbplats

Kontakta servicecenter

Telefon: 08-535 300 00.

Telefontider:  

  • Måndag–torsdag 08.00–17.00
  • Fredag 08.00–15.00

E-post: servicecenter@huddinge.se

Besöksadress: Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Uppdaterad 8 juni 2023

Var informationen till din hjälp?