Uterum

Du behöver oftast bygglov för att bygga till ett bostadshus med ett uterum. Har du ett småhus kan det dock räcka med att du gör en anmälan. Det behövs också bygglov om du ska glasa in en befintlig altan eller ett utrymme under skärmtak.

Bild på uterum

Ett uterum är en mindre och enklare tillbyggnad vars väggar och tak kan utgöras av glas. Du behöver i vissa fall bygglov och i vissa fall räcker det med en anmälan.

Om du ska bygga till

Ska du bygga ett nytt uterum eller glasa in under ett tak som inte har bygglov räknas det som en tillbyggnad. Vad som gäller för tillbyggnader kan du läsa mer om här.

Om du har ett en- eller tvåbostadshus och ska bygga ett nytt uterum som är max 15 kvadratmeter kan det också vara möjligt att göra det genom en lovbefriad tillbyggnad, så kallad attefallstillbyggnad. Vissa krav måste dock vara uppfyllda för att du ska få göra en sådan tillbyggnad. Här kan du läsa mer om vilka krav som gäller för så kallade attefallsåtgärder.

Om du ska glasa in

Ska du glasa in under ett redan befintligt tak som du har bygglov för räknas det som en fasadändring. Du kan läsa mer om inglasning här.

Tänk på det här

Även ett enkelt utrum ska ha en god gestaltning och passa till både byggnaden och området.

Kontakta servicecenter

Besöksadress: Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Telefontider:

  • Måndag–torsdag 08.00–17.00
  • Fredag 08.00–15.00

Uppdaterad 20 mars 2024

Var informationen till din hjälp?