Svartbyggen och skräpiga tomter

Här kan du läsa mer om bland annat det som i vardagligt språk kallas för svartbygge men som vi benämner som tillsyn.

Kommunen har tillsynsansvar gällande plan-och bygglagen. Det kan till exempel handla om att någon bygger en bygglovspliktig byggnad utan tillstånd. Det kan också handla om skräpiga tomter eller en verksamhet som inte har bygglov. Nedan beskriver vi mer om detta och vad det innebär för den som är fastighetsägare, byggherre eller verksamhetsutövare. Vi berättar också om hur du gör om du misstänker att någon annan utfört något utan lov.

Bygga, riva eller ändra marknivån

Om du utför en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov utan tillstånd behöver vi se till att du rättar till det du utfört, om vi inte kan ge tillstånd för det du gjort i efterhand.

Även om du har fått bygglov får du inte börja bygga utan startbesked eller börja använda en byggnad utan att ha fått slutbesked. Tänk på att du också måste följa det lov du har fått. Om du vill förändra något i ditt byggprojekt efter att du fått ett bygglov kan du behöva söka ett nytt bygglov. Kontakta därför alltid oss innan du gör ändringar.

På sidan När behöver du bygglov? kan du läsa mer om åtgärden kräver bygglov, marklov eller en anmälan.

Ovårdad tomt och risk för olycksfall

Plan-och bygglagsstiftningen ställer krav på att du som fastighetsägare ska hålla din tomt i ett vårdat skick och sköta den så att risken för olycksfall begränsas. Det betyder att du måste hålla ordning på och ta hand om din tomt.

Skräpiga tomter fyllda med föremål som exempelvis gamla bilar, gammalt byggnadsmaterial eller skrot kan ses som ovårdat. En hög häck, träd eller buskar som skymmer sikten vid utfarter och korsningar kan ses som en olägenhet för omgivning och trafikanter.

Byggsanktion och föreläggande

Om du inte följer bestämmelserna i plan-och bygglagen kan detta göra att du måste betala en byggsanktionsavgift. Det gäller även om vi kan ge bygglov i efterhand. Du behöver inte betala någon byggsanktionsavgift om du frivilligt tar bort det som byggts utan tillstånd eller återställer det utförda inom en viss tid.

Om vi inte kan ge bygglov i efterhand och du väljer att inte rätta åtgärden självmant kan vi besluta om ett föreläggande som gör det tvingande att du tar bort det som byggts. I samband med ett sådant beslut bestäms även ett vitesbelopp som du behöver betala om rättelsen inte utförs inom en viss tid från det att beslutet fattades.

Preskription

Om det har gått mer än tio år från att det olovliga har gjorts kan vi inte begära att du ska rätta åtgärden. Det kallas för att åtgärden har blivit preskriberad. Det betyder inte att åtgärden har blivit godkänd men den får vara kvar.

Om du ändrar en bostadslägenhet till något annat än en bostad eller om din tomt är ovårdad finns ingen preskriptionstid. 

Tillsynsanmälan

Om du tror att någon exempelvis har börjat bygga utan bygglov eller om en tomt är skräpig kan du göra en anmälan om det till oss. Om du är osäker får du gärna kontakta oss först för att få ta del av eventuella bygglov.

Du kan vara anonym när du gör en tillsynsanmälan. Vill du vara anonym behöver du tänka på vad du anger för uppgifter i din anmälan och hur du väljer att skicka in den till oss. Hela din anmälan är en offentlig handling som kan begäras ut av någon annan. Den som blir anmäld kommer också att få se den.

Använd gärna följande blankett när du gör din anmälan:

Blankett tillsynsanmälan.pdf

Om du väljer att skicka in din anmälan via e-post så blir din e-postadress en offentlig handling som kan begäras ut. Vill du vara anonym så kan du lämna in blanketten hos servicecenter eller skicka den med vanlig post. Du kan även ringa servicecenter så upprättar dom en anmälan åt dig.

Kontakta oss om du har frågor eller är osäker på om det är en fråga om svartbygge.

Kontakta servicecenter

Telefon: 08-535 300 00.

Telefontider:  

  • Måndag–torsdag 08.00–17.00
  • Fredag 08.00–15.00

E-post: servicecenter@huddinge.se

Besöksadress: Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Uppdaterad 14 april 2023

Var informationen till din hjälp?