Ordlista och exempel

Här hittar du beskrivningar av krångliga och vanliga ord, hänvisningar till olika delar av bygglovsprocessen samt exempel på hur ritningar och kontrollplaner kan se ut.

Situationsplan på utdrag ur kartdatabasen

Uppdaterad 7 juni 2023

Var informationen till din hjälp?