Ordlista och exempel

Här hittar du beskrivningar av krångliga och vanliga ord, hänvisningar till olika delar av bygglovsprocessen samt exempel på hur ritningar och kontrollplaner kan se ut.

Konstruktionsritning/typsnittsritning

Uppdaterad 7 juni 2023

Var informationen till din hjälp?