Sök lov eller gör anmälan

Att söka bygglov eller göra en anmälan kan kännas krångligt. Vi har därför samlat lite information för att göra det lättare för dig.

Sök bygglov eller gör en anmälan

E-tjänster för bygglov

I vår e-tjänst är det enkelt att utföra ditt ärende

När du väl har ett ärende hos oss kan du alltid följa det i vår e-tjänst.

När du söker bygglov

Här kan du läsa lite mer om vad du kan tänka på innan du lämnar in din ansökan och hur processen ser ut efter att du har lämnat in den. Processen ser liknande ut för marklov, rivningslov och förhandsbesked.

När du gör en anmälan

Här kan du läsa lite mer om vad du kan tänka på innan du lämnar in din anmälan och hur processen ser ut efter att du har lämnat in den. Anmälansärenden kan ta olika lång tid. Ett så kallat attefallsärende tar till exempel längre tid och är mer omfattande än en anmälan om att sätta in en eldstad. 

Avgift

Vi tar ut en avgift för handläggningen. Hur stor den är står i vår bygglovstaxa. I samband med byggnation finns det ytterligare saker som kan komma att kosta. På vår sida för bygglovstaxan beskriver vi även dessa.

Fakturan för avgiften får du redan efter det att vi har fattat ett beslut. Den avgift du betalar då gäller även för de delar som sedan ingår i genomförandeprocessen.

Använd våra e-tjänster

Genom att använda våra e-tjänster kan vi snabbare handlägga ditt ärende. Du kan använda våra e-tjänster för det mesta i ditt ärende. Du kan:

  • Boka tid för rådgivning
  • Beställa nybyggnadskarta
  • Lämna in ansökan eller anmälan
  • Se vad som finns och har hänt i ditt ärende
  • Lämna in kompletterande handlingar
  • Läsa beslut
  • Boka tid för tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd
  • Beställa mätuppdrag

Kontakta servicecenter

Besöksadress: Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Telefontider:

  • Måndag–torsdag 08.00–17.00
  • Fredag 08.00–15.00

Uppdaterad 8 mars 2024

Var informationen till din hjälp?