Följ ärenden och ta del av handlingar

Här har du möjlighet att ta del av ritningar i både pågående och avslutade ärenden. Du kan också logga in och följa ärenden som är under handläggning.

Pågående ärenden

I vår titt-tjänst för pågående ärenden har du möjlighet att se vilka ritningar och övriga handlingar det finns i ett ärende. Ritningarna har du möjlighet att ta del av och ladda ner direkt. Handlingar som innehåller personuppgifter är markerade med GDPR och de har du möjlighet att istället begära ut direkt i e-tjänsten.

Ta del av handlingar i pågående ärenden

Avslutade ärenden

I vårt arkiv har du möjlighet att ta del av och ladda ner ritningar i avslutade ärenden. 

Se och ladda ner ritningar i avslutade ärenden

Om du önskar begära ut övriga handlingar i avslutade ärenden kan du vända dig till kommunens servicecenter. Uppge gärna så detaljerat som möjligt vilka handlingar du önskar ta del av och gärna ärendenummer om du har tillgång till det.

Kostnad

Vi följer huddinge kommuns taxa för elektroniska kopior, utskrifter och avskrifter av allmänna handlingar, enligt beslut av kommunfullmäktige.

Avgifter för avskrifter, kopior med mera av allmänna handlingar, HKF 9330

Taxa för utlämnande av allmän handling i elektronisk form, HKF 9331

Kontakta servicecenter

Besöksadress: Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Telefontider:

  • Måndag–torsdag 08.00–17.00
  • Fredag 08.00–15.00

Uppdaterad 17 april 2024

Var informationen till din hjälp?