Ta del av bygglovshandlingar

Här har du möjlighet att ta del av ritningar som hör till avslutade och arkiverade ärenden. Du kan även använda vår e-tjänst för utlämnande av handlingar i pågående ärenden eller om du inte hittar det du söker i vårat digitala arkiv.

Vill du söka i vårat arkiv?

Använd tjänsten för att se avslutade och arkiverade bygglovsärenden på en fastighet. Till exempel om-, tillbyggnader eller andra åtgärder. 

Sök i bygglovsarkivet

Vill du ta del av handlingar i ett pågående ärende?

I vår e-tjänst för utlämnande av handlingar kan du begära ut handlingar i ärenden för en eller flera fastigheter. 

Utlämnande av allmän handling

Kostnad

Vi följer huddinge kommuns taxa för elektroniska kopior, utskrifter och avskrifter av allmänna handlingar, enligt beslut av kommunfullmäktige.

Avgifter för avskrifter, kopior med mera av allmänna handlingar, HKF 9330

Taxa för utlämnande av allmän handling i elektronisk form, HKF 9331

Uppdaterad 27 april 2023

Var informationen till din hjälp?