Vad kostar bygglov och anmälan – taxor och avgifter

Huddinge kommun tar ut en bygglovsavgift för att behandla din ansökan eller anmälan om åtgärd, beställning av kartor och mättjänster.

Taxa baserad per timme

Taxan baseras på en handläggningstid per timme vilket gör det enkelt att förstå och beräkna vad ett bygglov kostar. Alla delar av bygglovshandläggningen ingår i priset, till exempel grannehörande.

Vem bestämmer avgiften?

Det är kommunfullmäktige i Huddinge kommun som bestämmer taxan.Taxan bygger på SKL:s, Sveriges kommuner och landstings modell som följer Plan-och bygglagen.

Hur läser jag taxan?

Taxan är uppdelad i två delar, först kostnadstabeller för olika bygglovsåtgärder, kartbeställning eller mätningstjänster därefter tidsuppskattningstabeller med information om hur lång handläggningstid varje ärende tar. Här kan du läsa mer om exempel på avgifter.

2019 års taxa för bygglov, kartor och mättjänster

Tjänster som kostar extra

Du behöver dock betala för eventuella tjänster som har med bygglovet eller anmälan att göra:

  • nybyggnadskartor
  • planarbete
  • lägeskontroll
  • utstakning av byggnader
  • gatukostnader
  • gatubesiktning

Kontakta mex@huddinge.se om du har frågor om gatukostnader.

Kontakta gator@huddinge.se om du har frågor om gatubesiktning.

Uppdaterad 29 april 2019

Var informationen till din hjälp?