Vad kostar bygglov och anmälan – taxor och avgifter

Huddinge kommun tar ut en avgift för att behandla din bygglovsansökan eller anmälan om åtgärd, beställning av kartor och mättjänster.

Den 1 januari 2018 ändras taxorna för bygglov, kartor och mättjänster i Huddinge kommun.

2018 års taxa baserad per timme

Den nya taxan för 2018 baseras på en handläggningstid per timme vilket nu gör det enklare att förstå och beräkna vad ett bygglov kostar. Alla delar av bygglovshandläggningen ingår i priset, till exempel grannehörande.

Vem bestämmer avgiften?

Det är kommunfullmäktige i Huddinge kommun som bestämmer taxan.Taxan bygger på SKL:s, Sveriges kommuner och landstings modell som följer Plan-och bygglagen.

Hur läser du den nya taxan?

Taxan är uppdelad i två delar, först kostnadstabeller för olika bygglovsåtgärder, kartbeställning eller mätningstjänster därefter tidsuppskattningstabeller med information om hur lång handläggningstid varje ärende tar. Här kan du läsa mer om exempelkostnader.

2018 års taxa för bygglov, kartor och mättjänster

Taxa för ärenden före 2018

För ärenden som har påbörjats före den 1 januari 2018 gäller den tidigare taxan, plan- och bygglovstaxa för 2017.

Tjänster som kostar extra

Du behöver dock betala för eventuella tjänster som har med bygglovet eller anmälan att göra:

  • nybyggnadskartor
  • planarbete
  • lägeskontroll
  • utstakning av byggnader
  • gatukostnader
  • gatubesiktning

Kontakta mex@huddinge.se om du har frågor om gatukostnader.

Kontakta gator@huddinge.se om du har frågor om gatubesiktning.

Uppdaterad 18 september 2018

Var informationen till din hjälp?