Exempelkostnader bygglov 2018

Exempel på avgifter för vanliga bygglovsåtgärder 2018.

Läs hela byggovstaxan inklusive kart- och mättaxa

Exempelkostnaderna gäller om förslaget som har skickats in stämmer överens med bestämmelserna i den detaljplan som finns på fastigheten.

Kostnader för bygglov

Bygga nytt en- eller tvåbostadshus: 27 775 kr

Fasadändring 8 525 kr

Mur eller plank 6 875 kr

Sätta upp en skylt 8 250 kr

Bygga ny komplementbyggnad (till exempel garage eller carport) 9 900 kr

Anmälningspliktiga åtgärder:

Följande åtgärder är behöver du anmäla, så kallade anmälningspliktiga åtgärder

Attefallshus som komplementbostad 7 700 kr

Attefallshus som komplementbyggnad 6 600 kr

Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus på max 15 kvadratmeter 5 500 kr

Installation av eldstad 3 300 kr

 

Uppdaterad 3 juli 2018

Var informationen till din hjälp?