Exempel på avgifter

Exemplen kan ge dig en uppfattning om hur mycket din ansökan eller anmälan som skickas in under 2019 kan komma att kosta om åtgärden stämmer överens med bestämmelserna i den detaljplan som finns för din fastighet.

Exempel på avgifter för några vanliga typer av bygglovsåtgärder och anmälningspliktiga åtgärder:

Bygga nytt en- eller tvåbostadshus: 28 590 kr

Fasadändring 8 775 kr

Mur eller plank 10 190 kr

Sätta upp en skylt 9 060 kr

Bygga ny komplementbyggnad (till exempel garage eller carport) 10 190 kr

Attefallshus som komplementbostad 7 925 kr

Attefallshus som komplementbyggnad 6 795 kr

Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus på max 15 kvadratmeter 5 660 kr

Installation av eldstad 3 400 kr

 Läs hela byggovstaxan inklusive kart- och mättaxa

Uppdaterad 14 januari 2019

Var informationen till din hjälp?