Adresser och vägnamn

När kommunen får nya vägar, parker och torg föreslår lantmäteriavdelningen vad de ska heta. Vi tittar på både nya och historiska kartor för att hitta namn eller teman som är relevanta för området. Sedan tar bygglovs- och tillsynsnämnden beslut om namnet.

Det viktigaste är att brandkår, ambulans, post, taxi och besökare snabbt hittar rätt. Därför ska namn och adresser uppfylla vissa kriterier.

Du kan lämna namnförslag till lantmäteriavdelningen om du till exempel vet vad en plats kallas i folkmun. Men vi ändrar nästan aldrig befintliga namn eftersom det kan bli förvirrande. 

Om du har frågor om varför en gata, fastighet eller ett område heter som det gör eller om tidigare namn kan du höra av dig till lantmäteriavdelningen.

Nya adresser

Om du bygger ett nytt hus är det viktigt att du kontaktar lantmäteriavdelningen så tidigt som möjligt för att få en ny adress. Det gäller också om du vill flytta din infart eller behöver fler adresser.

Ibland blir adresserna påverkade när en gata byggs om. I så fall får du veta din nya adress i god tid. Kommunen ser också till att andra myndigheter, som Skatteverket, posten och räddningstjänsten får veta den nya adressen. Det är posten som bestämmer om postnummer.

Använd gärna webbkartan när du vill leta efter adresser. Kontakta lantmäteriavdelningen om du har frågor.

Uppdaterad 2 april 2019

Var informationen till din hjälp?