Användning av växtskyddsmedel

Användning av växtskyddsmedel omfattas av många regler och viss användning kräver att en anmälan eller ansökan görs till Miljötillsynsavdelningen.

Viss användning omfattas av förbud vilket innebär att en dispensansökan behöver göras. Var användningen ska ske har betydelse för vilka regler som gäller, kontakta därför Miljötillsynsavdelningen om du är osäker på vad som gäller.

Efter att ansökan är gjord kan bygglovs- och tillsynsnämnden besluta om att godkänna användningen villkorat med försiktighetsmått eller förbjuda användningen.

Gällande regelverk

Förbud, tillstånds-, och anmälningsplikt framgår av bekämpningsmedelsförordningens andra kapitel samt naturvårdsverkets föreskrift NFS 2015:2. Vid användning inom vattenskyddsområde behöver gällande skyddsföreskrifter beaktas.

Du kan ta reda på om fastigheten ligger inom vattenskyddsområde via Naturvårdsverkets karta.

Naturvårdsverkets karta (naturvardsverket.se) 

 

Uppdaterad 15 september 2023

Var informationen till din hjälp?