Bostadsanpassningsbidrag

Om du har en funktionsnedsättning kan du söka bidrag för bostadsanpassning. Funktionsnedsättningen ska vara bestående för att du ska få bidrag. Med hjälp av bidraget kan du anpassa bostaden så att den fungerar för dig. Det handlar om att du ska kunna förflytta dig, sova och vila, sköta din hygien, laga och äta mat samt ta dig in och ut. Om du beviljas bostadsanpassningsbidrag ansvarar du själv för att beställa arbetet.

Blankett: Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Förutom ansökan behöver du också skicka med:

 • Intyg om att anpassningarna behövs från en sakkunnig, till exempel läkare eller arbetsterapeut.

Anpassningar som du kan söka bidrag för

Bidraget finns för att du ska kunna ha leva ett självständigt liv i din permanenta bostad. Du kan söka bidrag för att anpassa och komplettera fasta funktioner i hemmet och i anslutning till hemmet.

Exempel på vanliga anpassningar är att:

 • ta bort trösklar
 • montera stödhandtag
 • ordna en duschplats istället för badkar
 • montera ramper och hissar
 • sätta upp automatiska dörröppnare
 • spisvakt

Du kan också få bidrag för att:

 • reparera eller underhålla anpassningar av tekniskt slag, till exempel hissar, om du tidigare har utfört anpassningen med bostadsanpassningsbidrag, så kallat reparationsbidrag.
  Blankett: Ansökan om reparationsbidrag. 
 • återställa en bostadsrätt eller hyresrätt om du är fastighetsägare, så kallat återställningsbidrag

Du behöver fastighetsägarens och nyttjanderättshavarens medgivande

För att få bostadsanpassningsbidrag måste ägaren av bostaden godkänna att anpassningarna utförs. Även den eller de som har nyttjanderätten, exempelvis till en hyreslägenhet där anpassningen ska utföras, måste samtycka till att åtgärden utförs. Nyttjanderättshavare är den eller de som du bor tillsammans med. Med medgivandet garanterar man att fastighetsägaren inte kräver ersättning för att återställa anpassningsåtgärderna om man flyttar därifrån. 

Om du ska byta bostad

Det är viktigt att du väljer en bostad som är lämplig utifrån dina behov. Möjligheterna att få bostadsanpassningsbidrag vid flytt är begränsad.

 • Bidrag lämnas inte till åtgärder som beror på att den nya bostaden är för liten, har en olämplig planlösning eller har nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden.
 • Har du byggt, eller låtit bygga ditt hus själv lämnas bidrag endast för anpassningar som normalt bara förekommer i sådana hus på grund av att en boende har en funktionsnedsättning. Bidrag lämnas inte för hiss.

Bestämmelserna i punkterna ovan ska tillämpas om åtgärderna är nödvändiga vid tiden för bytet av bostaden.

När du har fått din ansökan beviljad

När vi har tagit beslut om din ansökan får du ett brev hem. Om vi har godkänt din ansökan står det vilken summa du kan använda för att betala dina anpassningar.  Du ansvarar själv för att anpassningarna i ditt hem blir gjorda och för avtalet med entreprenören som gör jobbet.

Hyresvärd eller bostadsrättsförening kan överta bidraget för anpassningar i allmänna utrymmen

Om du som blivit beviljad bostadsanpassningsbidrag och din fastighetsägare är överens, kan rätten till bostadsanpassningsbidrag övertas av din hyresvärd eller din bostadsrättsförening. Detta gäller för anpassningsåtgärder i anslutning till den lägenhet där du bor. Då är det också fastighetsägaren som står för reparationer och service på anpassningen.

Du kan överklaga

Om du inte får bostadsanpassningsbidrag eller om du tycker att bidraget var för lågt kan du överklaga beslutet. Kommunen måste få din överklagan inom tre veckor från den dagen du fick vårt beslut. Om det finns nya uppgifter som styrker behovet av bostadsanpassning kan vi ompröva vårt beslut. Om vi fortfarande inte beviljar din ansökan skickar vi din överklagan till Förvaltningsrätten, som får göra en egen bedömning.

Uppdaterad 21 april 2021

Var informationen till din hjälp?