Bostadsanpassningsbidrag

Om du har en bestående funktionsnedsättning kan du söka bidrag för bostadsanpassning. Funktionsnedsättningen ska vara bestående för att du ska få bidrag. Med hjälp av bidraget kan du anpassa bostaden så att den fungerar för dig. Det handlar om att du ska kunna förflytta dig, sova och vila, sköta din hygien, laga och äta mat samt ta dig in och ut. Om du beviljas bostadsanpassningsbidrag ansvarar du själv för att utföra eller köpa in tjänst för att utföra ändringarna.

Blankett: Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Förutom ansökan behöver du också skicka med:

  • Intyg om att anpassningarna behövs från en sakkunnig, till exempel en arbetsterapeut
  • Medgivande från fastighetsägare och nyttjanderättshavare

Anpassningar som du kan söka bidrag för

Bidraget finns för att du ska kunna ha ett självständigt liv i din permanenta bostad. Du kan söka bidrag för att anpassa och komplettera fasta funktioner i hemmet och i anslutning till hemmet.

Exempel på vanliga anpassningar är att

  • ta bort trösklar
  • montera stödhandtag
  • ordna en duschplats istället för badkar
  • montera ramper och hissar
  • sätta upp automatiska dörröppnare

Du kan också få bidrag för att

  • reparera eller underhålla anpassningar av tekniskt slag, till exempel hissar, om du tidigare har fått anpassningen med hjälp av bostadsanpassningsbidrag
  • återställa en bostadsrätt eller hyresrätt om du är fastighetsägare

Du behöver fastighetsägarens och nyttjanderättshavens medgivande

För att få bostadsanpassningsbidrag måste ägaren av bostaden gå med på att anpassningarna utförs. Även den eller de som har nyttjanderätten till exempelvis en hyreslägenhet där anpassningen ska utföras måste samtycka till att åtgärden utförs. Med medgivandet garanterar man att fastighetsägaren inte kräver ersättning för att återställa anpassningsåtgärderna om man flyttar därifrån.

Om du ska byta bostad

Det är viktigt att du väljer en bostad som är lämplig utifrån dina behov. Möjligheterna att få bostadsanpssningsbidrag vid flytt är begränsad.

När du har fått din ansökan beviljad

När vi har tagit beslut om din ansökan får du ett brev hem. Om vi har godkänt din ansökan står det vilken summa du kan använda för att betala dina anpassningar.  Du ansvarar själv för att anpassningarna i ditt hem blir gjorda och för avtalet med entreprenören som gör jobbet.

Hyresvärd eller bostadsrättsförening kan överta bidraget för anpassningar i allmänna utrymmen

Om du som blivit beviljad bostadsanpassningsbidrag och din fastighetsägare är överens, kan rätten till bostadsanpassningsbidrag övertas av din hyresvärd eller din bostadsrättsförening. Detta gäller för anpassningsåtgärder i anslutning till din lägenhet där du bor. 

Du kan överklaga

Om du inte får bostadsanpassningsbidrag eller om du tycker att bidraget var för lågt kan du överklaga beslutet. Kommunen måste få din överklagan inom tre veckor från den dagen du fick vårt beslut. Om det finns nya uppgifter som styrker behovet av bostadsanpassning kan vi ompröva vårt beslut. Om vi fortfarande inte beviljar din ansökan skickar vi din överklagan till Förvaltningsrätten, som får göra en egen bedömning.

Uppdaterad 15 oktober 2018

Var informationen till din hjälp?