Bostadsanpassning

Om du har en funktionsnedsättning kan du söka bidrag för bostadsanpassning. Med hjälp av bidraget kan du anpassa bostaden så att den fungerar för dig. Det handlar om att du ska kunna förflytta dig, sova och vila, sköta din hygien, laga och äta mat samt ta dig in och ut.

Funktionsnedsättningen ska vara bestående för att du ska kunna få bidrag. Du som bor tillsammans med en person som har funktionsnedsättning kan också söka bostadsanpassningsbidrag.

Blankett: Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Förutom ansökan behöver du också skicka med:

  • Intyg om att anpassningarna behövs från en sakkunnig, till exempel en arbetsterapeut
  • Kopia på offert eller kostnadsberäkning för anpassningarna

Om anpassningarna är omfattande behöver du också skicka med ritningar och en teknisk beskrivning.

Anpassningar som du kan söka bidrag för

Bidraget finns för att du ska kunna ha ett självständigt liv i din permanenta bostad. Du kan söka bidrag för att ändra fasta funktioner i hemmet och i anslutning till hemmet. Fasta funktioner är sådant som du inte tar med dig när du flyttar.

Exempel på vanliga anpassningar är att

  • ta bort trösklar
  • montera stödhandtag
  • ordna en duschplats istället för badkar
  • montera ramper och hissar
  • sätta upp automatiska dörröppnare.

Du kan också få bidrag för att

  • reparera eller underhålla teknisk utrustning, till exempel hissar, om du har fått utrustningen med hjälp av bostadsanpassningsbidrag
  • återställa en bostadsrätt eller hyresrätt om du är fastighetsägare.

Prata med din hyresvärd eller förening innan du söker bidraget

Du kan söka bidrag för bostadsanpassning både om du bor i hyresrätt eller bostadsrätt. Innan du söker bidraget måste du komma överens med din hyresvärd eller bostadsrättsförening om anpassningarna. Se till att medgivandet dokumenteras skriftligt och beskriver vad som gäller om du flyttar.

Om du ska byta bostad

Det är viktigt att du väljer en bostad som är lämplig för dina behov. Om du söker bidrag vid ett köp eller byte av bostad får kostnaden för anpassningarna inte bli för höga och det måste finnas särskilda skäl att välja just den nya bostaden.

Om du ska bygga ett nytt hus måste huset utformas utifrån dina behov från början.

Hur lång tid det tar beror på anpassningarna

Det går inte att säga hur lång tid det tar för oss att besluta om din ansökan eftersom det beror på vilka anpassningar du söker bidrag för. Enklare anpassningar, som att ta bort trösklar, tar oftast bara ett par veckor för oss att besluta om. Mer omfattande anpassningar kan ta flera månader att besluta om. Så snart vi har tagit emot din ansökan skickar vi en bekräftelse till dig och bokar ett eventuellt hembesök.

När du har fått din ansökan beviljad

När vi har tagit beslut om din ansökan får du ett brev hem. Om vi har godkänt din ansökan står det vilken summa du kan använda för att betala dina anpassningar.  Du ansvarar själv för att anpassningarna i ditt hem blir gjorda och för avtalet med entreprenören som gör jobbet.

Du kan överklaga

Om du inte får bostadsanpassningsbidrag eller om du tycker att bidraget var för lågt kan du överklaga beslutet. Kommunen måste få din överklagan inom tre veckor från den dagen du fick vårt beslut. Om det finns nya uppgifter som styrker behovet av bostadsanpassning kan vi ompröva vårt beslut. Om vi fortfarande inte beviljar din ansökan skickar vi din överklagan till Förvaltningsrätten, som får göra en egen bedömning.

Kontakta kommunen om bostadsanpassningsbidrag

Sjödalsvägen 29, Huddinge

Telefon: 08-535 300 00 (Servicecenter)

E-post: bostadsanpassning@huddinge.se

Uppdaterad 1 juli 2018

Var informationen till din hjälp?