Coacher energi och klimat för ditt företag

Bild på EU:s logga
Coacher för energi och klimat är en nationell satsning som kombinerar coachning och erfarenhetsutbyte för att hjälpa små och medelstora företag att energieffektivisera. Programmet startade i januari 2017 och pågår till och med 2019.

Genom att delta i coachningsprogrammet får ditt företag hjälp med att sänka energikostnaderna, förbättra lönsamheten och minska klimatpåverkan.

Stödet medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden via Nationella Regionalfondsprogrammet.

Vem kan delta?

Stödet riktar sig till små och medelstora företag med en energianvändning under 300 megawattimmar (MWh) per år. Din el-leverantör kan hjälpa dig med uppgifter om företags energianvändning.

Hur går det till?

  • Du får först ett platsbesök av coachen för en genomgång av din energianvändning och som resulterar i ett förslag på lönsamma energieffektiviseringsåtgärder och vägledning inför eventuella investeringar.
  • Du bjuds in till träffar med andra företag för att lära er mer om energieffektivisering och utbyta erfarenheter med varandra.
  • Coacherna har sedan löpande kontakt med ditt företag och stödjer dig i arbetet med att genomföra de energieffektiviseringsåtgärder ni kommit överens om.

Mer information finns på www.energimyndigheten.se/smf

Har du frågor? Kontakta oss!

Maria Fredlund, maria.fredlund@huddinge.se, 08-535 365 36
Emma Moberg, emma.moberg@huddinge.se, 08-535 311 77
Max Wroblewski, max.wroblewski@huddinge.se, 08-535 363 03
Fredrik Andersson, fredrik.andersson@huddinge.se, 08-565 367 44

Uppdaterad 23 augusti 2019

Var informationen till din hjälp?