Dispens från strandskydd

Nära vattenområden är det särskilda regler för att bygga och ändra. Då kan du söka dispens från strandskyddet.

Strandskydd gäller för de flesta kuster, sjöar och vattendrag i Sverige. Det gäller vanligtvis 100 meter från strandkanten men på vissa platser är det 300 meter.

På platser där det är strandskydd får du inte:

  • Uppföra ny byggnad eller någon form av anläggning. Husvagnar räknas också som byggnader om de står på samma ställe en längre tid.
  • Ändra byggnader eller byggnaders användning så att allmänheten inte kan nå ett område som ska vara tillgängligt för alla.
  • Anlägga staket, flaggstänger, planteringar eller andra saker som gör att platsen kan uppfattas som privat.
  • Gräva, schakta eller fälla träd för att förbereda för byggnader.
  • Väsentligt ändra livsvillkoren för djur- och växtarter genom att till exempel gräva, muddra eller bygga bryggor.

Ansök om dispens från strandskyddet

Om du vill ha dispens från strandskyddet måste du ha särskilda skäl

Dispens strandskydd eller reservatsföreskrifter

Ansök om dispens från strandskydd 

Fyll i och skicka blanketten till

Miljötillsynsavdelningen
Huddinge kommun
141 85 Huddinge

Uppdaterad 23 oktober 2023

Var informationen till din hjälp?