Elda med ved inomhus

I Huddinge rekommenderas det som kallas trivseleldning när du eldar med ved, till exempel i din eldstad eller kakelugn. Det innebär att du inte bör elda oftare än två gånger per vecka och fyra timmar per tillfälle.

Begränsningarna för att elda med ved inomhus beror på de hälsorisker som är förknippat med vedeldning. Rök från vedeldning innehåller hälsofarliga föroreningar som besvärar många, särskilt personer med astma och allergier. Eldning i eldstäder innebär också utsläpp av luftföroreningar som är skadliga för miljön.

Elda på rätt sätt

En vanlig eldstad ska endast användas för trivseleldning, inte för att värma upp huset. Vill man elda för uppvärmning ska man ha en panna - och den ska vara ansluten till en ackumulatortank då behöver man inte elda så lång tid, utan värmen sparas i ackumulatortanken och kan försörja huset med värme även när man slutat elda). Läs mer i handboken Elda rätt.  (naturvardsverket.se) 

När du eldar med ved ska du själv se till att förbränningen är effektiv med mycket tilluft för att minska utsläppet av luftföroreningar. Det är viktigt att du eldar på rätt sätt för att minska risken för besvär.

Regler för trivseleldning

 • Du inte bör inte elda oftare än 2 gånger per vecka och 4 timmar per tillfälle.
 • Använd alltid lagom torr ved. För att veden ska ha möjlighet att torka behöver vedträn lagras under tak i ca 1 år, samt inomhus i någon vecka innan den används.
 • Se till att snabbt få fyr och hög temperatur i eldstaden när brasan tänds.
 • Elda aldrig med målat eller impregnerat virke. Det innehåller tungmetaller som frigörs vid förbränning. Att elda avfall är dessutom ett miljöbrott.
 • Du får inte elda hushållsavfall.
 • Pyrelda inte. Luftspjället till eldstaden ska vara öppet så att det finns tillräcklig lufttillförsel.
 • Titta på röken. Den ska vara vit eller nästan osynlig, om den är svart och luktar kraftigt är förbränningen dålig och det ökar utsläppen av farliga ämnen.
 • Elda inte när det är dimma eller inversion, det vill säga när luften lägger sig som ett lock över området där du bor.

Relaterad information

Elda rätt (naturvardsverket.se) 

Tänd i toppen (naturvardsverket.se)

Vedeldning inomhus (naturvardsverket.se).

Klagomål på eldning

Miljötillsynsavdelningen handlägger ibland klagomål gällande störningar som uppkommer från eldning. Om din eldning medför en störning för andra kan bygglovs- och tillsynsnämnden besluta om hur du får elda. Anses eldningen mycket störande kan den till och med förbjudas. Samtidigt kan trivseleldning behöva tålas av grannar som mest upp till två tillfällen per vecka.

Om du störs av rök från vedeldning

Om du blir störd av röken från din grannes eldning ska du alltid börja med att prata med grannen. Om det inte hjälper kan du göra en anmälan till miljötillsynsavdelningen. Då kommer vi att kontakta den som eldar och starta en utredning.

Anmäl problem med inomhusmiljön

Om någon har klagomål på din eldning

Om någon klagar på rök från din eldning kan bygglovs- och tillsynsnämnden bestämma att du ska ändra hur du eldar. Även om du har bygglov eller har anmält din eldstad till Huddinge kommun behöver du säkerställa att elden inte stör hälsan eller miljön.

Om någon klagar på din eldning kan du fråga dig själv:

 • Fungerar eldstaden som den ska?
 • Eldar jag med lämpligt bränsle?
 • Eldar jag mindre än fyra timmar per tillfälle, två gånger i veckan?
 • Är området lämpligt för eldning?
 • Är väderleken lämplig när jag eldar?

Om du inte kan svara "ja" på alla frågorna gör du rätt i att sluta elda eller försöka åtgärda det som är fel. Annars kan bygglovs- och tillsynsnämnden bestämma att du måste vidta åtgärder, som exempelvis kan leda till eldningsförbud eller att eldningen begränsas till vissa tider i veckan och under dygnet.

Anmälan och startbesked innan du installerar eldstad

Innan du installerar din eldstad måste du göra en anmälan till bygglovsavdelningen.

Checklista för installation av eldstad.  

Här anmäler du installation av eldstad.

Uppdaterad 11 januari 2024

Var informationen till din hjälp?