Eldningsvecka

När får jag elda?

Om du inte stör dina grannar får du elda i din trädgård två veckor om året, en gång på våren och en gång på hösten. Eldning av vedartat torrt trädgårdsavfall såsom grenar och kvistar är tillåtet under veckorna 16 och 42 med föregående veckoslut, det vill säga lördag och söndag i vecka 15 och 41. Detta under förutsättning att det kan ske utan olägenhet för människors hälsa och miljön.

Vad får eldas?

 • Grenar
 • Kvistar
 • Annat torrt trädgårdsavfall

Vad får inte eldas?

 • Gräs
 • Löv
 • Hushållsavfall
 • Plast
 • Målat eller tryckimpregnerat virke
 • Spånskivor
 • Möbler i obehandlat trä

Eldning av gräs, löv och hushållsavfall (punkterna 1 till 3 ovan) är förbjudet då det kan leda till kraftig rökutveckling. Dessa material är i stället lämpliga att kompostera.
 
Eldning av avfall (punkterna 4 till 7 ovan) är förbjudet, om du eldar sådant material kan det leda till en åtalsanmälan och att du blir misstänkt för miljöbrott. Dessa material är du i stället välkommen att lämna på någon av våra återvinningscentraler.

Eldar du material som inte får eldas kan du bli åtalsanmäld och misstänkt för miljöbrott.

Innan du eldar

Innan du börjar elda måste du se till att det inte kommer att störa dina grannar eller miljön.

 • Kontrollera vindriktningen
 • Du eldar alltid på egen risk
 • Elda i mindre omfattning och släck eldarna innan det blir mörkt
 • Du får inte elda under eldningsveckan om det är eldningsförbud. Läs mer hos Södertörns brandförsvarsförbund för att se om det är eldningsförbud.
  Södertörns brandförsvarsförbund (sbff.se)

Lämna på återvinningscentral eller kompostera

Tänk på att det ofta är bättre att kompostera trädgårdsavfall på din tomt eller lämna in det kostnadsfritt på en återvinningscentral än att elda.

Hitta till återvinningscentralen (srvatervinning.se)

Starta en kompost för trädgårdsavfall

Tips för att hantera ditt trädgårdsavfall

Elda på valborgsmässoafton

På valborgsmässoafton den 30 april får du göra en privat valborgsmässoeld om brandrisken är låg. Kontrollera brandrisken på telefon till Södertörns brandförsvarsförbund: 08-721 23 26.

Om du vill ordna en offentlig valborgsmässoeld behöver du ansöka om tillstånd från polisen.

Sök polistillstånd (polisen.se)

Vedeldning utomhus

De lokala föreskrifterna och eldningsveckorna gäller endast eldning av trädgårdsavfall. Eldning med ved i eldfat och eldkorgar och vedeldade badtunnor och bastur omfattas alltså inte.

Sådan eldning omfattas däremot av kraven i miljöbalken och var och en är skyldig att se till att eldningen inte stör någon annan. Om eldningen orsakar störning för närboende kan bygglovs- och tillsynsnämnden besluta om att begränas eldningen. 

Vedeldning (naturvardsverket.se)

Om du störs av grannens eld

Om du blir störd av grannar som eldar ska du först prata med den som eldar. Om det inte hjälper kan du ringa till kommunens miljötillsynsavdelning. Det är viktigt att vi får reda på det så snart som möjligt och helst ska eldningen fortfarande pågå för att vi ska kunna göra något.

Om miljötillsynsavdelningen ser det motiverat att utreda störningen kan vi komma att ta ut en avgift för nedlagd handläggningstid.

Avgift 2024

Du kan ansöka om dispens (undantag) för att få elda under övriga tider på året. 

Beskrivning Avgift per år
Handläggningsavgiften för prövning av dispens för eldningsförbudet, en kostnad som tas ut även om dispensen inte blir beviljad.  5 013 kronor

Uppdaterad 1 februari 2024

Var informationen till din hjälp?