Eldningsvecka

Du får elda i din trädgård två veckor om året, vecka 16 och 42. Helgen innan eldningsveckan ingår också. Du får bara elda grenar, kvistar och annat torrt trädgårdsavfall.

Eldningsveckan startar 2022 lördagen den 16 april och pågår till söndagen den 24 april. På hösten startar eldningsveckan lördagen den 15 oktober och pågår till söndagen den 23 oktober.

Exempel på vad du inte får elda:

 • Gräs
 • Löv
 • Hushållsavfall
 • Plast
 • Målat eller tryckimpregnerat virke
 • Spånskivor
 • Möbler i obehandlat trä

Innan du börjar elda ska du se till att det inte kommer att störa dina grannar eller miljön. 

 • Kontrollera vindriktningen innan du eldar
 • Du eldar alltid på egen risk
 • Elda i mindre omfattning och släck eldarna innan det blir mörkt.
 • Du får inte elda under eldningsveckan om det är eldningsförbud. Besök www.sbff.se för att se om det är eldningsförbud.

Lämna gärna på återvinningscentral

Om du inte kan elda under eldningsveckorna kan du istället kompostera avfallet på din tomt eller lämna det på en återvinningscentral.

Ta hand om ditt trädgårdsavfall

Löv och gräs kan du själv kompostera. Så här startar du en egen kompost.

Ansöka om att få elda andra tider 

Du kan ansöka om tillstånd för att få elda under övriga tider på året. Handläggningsavgiften för prövning av tillstånd, dispens för eldningsförbudet, är 7 400 kronor, en kostnad som tas ut även om dispensen inte blir beviljad. 

Elda på valborgsmässoafton

På valborgsmässoafton den 30 april får du göra en privat valborgsmässoeld om brandrisken är låg. Kontrollera brandrisken på telefon till Södertörns brandförsvarsförbund: 08-721 23 26.

Om du vill ordna en offentlig valborgsmässoeld behöver du polistillstånd som du ansöker om hos polisen.

Om någon eldar när det inte är eldningsvecka

Om du blir störd av grannar som eldar när det inte är eldningsvecka ska du först prata med den som eldar. Om det inte hjälper kan du ringa till miljötillsynsavdelningen. Det är viktigt att vi får reda på det så snart som möjligt och helst ska eldningen fortfarande pågå för att vi ska kunna göra något.

Därför har vi eldningsveckor

Eldningsveckor finns för att:

 • räddningstjänsten ska ha bättre kontroll över brandrisken
 • minska påverkan på miljö och hälsa genom att inte elda året runt. Brandrök är skadligt och särskilt jobbig för personer med astma eller luftrörsbesvär.

Tips för att hantera ditt trädgårdsavfall

Vedeldning utomhus

De lokala föreskrifterna och eldningsveckorna gäller endast eldning av trädgårdsavfall. Eldning med ved i eldfat och eldkorgar och vedeldade badtunnor och bastur omfattas alltså inte. Sådan eldning omfattas däremot av kraven i miljöbalken och var och en är skyldig att se till att eldningen inte stör någon annan. Om eldningen orsakar störning för närboende kan bygglovs- och tillsynsnämnden besluta om att begränas eldningen. 

Läs mer på Naturvårdsverket.

Uppdaterad 4 januari 2022

Var informationen till din hjälp?