Tidigare gatukostnadsutredningar

Nedan listas tidigare gatukostnadsutredningar som inte ingår i ett pågående projekt, men som fortfarande gäller. Information om gatukostnadsutredningar i de pågående projekten Gladö kvarn, Högmora, Vidja och Västra Länna hittar du under respektive webbsida om projekten, se Pågående planer, projekt och arbeten.

Backen

För detaljplanen Backen gäller kommunens gatukostnadsreglemente HKF 3510, Det betyder att det inte är beräkningen i gatukostnadsutredningen som ska fördelas mellan fastigheter, utan den faktiska kostnaden för ombyggnationen gator och andra allmänna anläggningar.

Den faktiska kostnaden som ingår i fördelningsområdet för Backen uppgår till totalt 43 104 500 kronor, det innebär 215 755 kronor per fastighet.

Fastställelsehandling

Fördelningsområde (karta)

Furuhöjdsområdet

För detaljplanen Furuhöjdsområdet gäller kommunens gatukostnadsreglemente HKF 3510 Det betyder att det inte är beräkningen i gatukostnadsutredningen som ska fördelas mellan fastigheter, utan den faktiska kostnaden för ombyggnationen gator och andra allmänna anläggningar.

Den faktiska kostnaden som ingår i fördelningsområdet för Furuhöjdsområdet uppgår till totalt 13 120 000 kronor, det innebär 156 200 kronor per fastighet.

Fastställelsehandling

Fördelningsområde (karta)

Hageby

För detaljplanen Hageby gäller kommunens gatukostnadsreglemente HKF 3510. Det betyder att det inte är beräkningen i gatukostnadsutredningen som ska fördelas mellan fastigheter, utan den faktiska kostnaden för ombyggnationen gator och andra allmänna anläggningar.

Den faktiska kostnaden som ingår i fördelningsområdet för Hageby uppgår till totalt 23 781 666 kronor, det innebär 221 054 kronor per fastighet.

Fastställelsehandling

Fördelningsområde (karta)

Sjöängen 2

För detaljplanen Sjöängen 2 gäller kommunens gatukostnadsreglemente HKF 3100. Det betyder att det är gatukostnadsutredningens beräknade kostnad för ombyggnation av gator och andra allmänna anläggningar som ska fördelas mellan fastigheterna.

Den beräknade kostnaden som ingår i fördelningsområdet för Sjöängen 2 uppgår till totalt 25 289 600 kronor och det är denna summa som kostnaden för gatukostnader ska fördelas på. Fastigheter som var befintliga vid tidpunkten för gatukostnadsutredningens samråd ska betala 146 183 kronor och fastigheter som har tillkommit efter det ska betala 292 365 kronor. Fastigheter som räknas som parhusfastighet enligt detaljplanen ska betala 233 892 kr.

Fastställelsehandling

Fördelningsområde (karta)

Talldalen

För detaljplanen Talldalen gäller kommunens gatukostnadsreglemente HKF 3510. Det betyder att det inte är beräkningen i gatukostnadsutredningen som ska fördelas mellan fastigheter, utan den faktiska kostnaden för ombyggnationen gator och andra allmänna anläggningar.

Den faktiska kostnaden som ingår i fördelningsområdet för Talldalen uppgår till totalt 33 470 000 kronor, vilket innebär 240 000 kronor per fastighet.

Fastställelsehandling

Fördelningsområde (karta)

Östra Glömsta

För detaljplanen Östra Glömsta gäller kommunens gatukostnadsreglemente HKF 3100. Det betyder att det är gatukostnadsutredningens beräknade kostnad för ombyggnation av gator och andra allmänna anläggningar som ska fördelas mellan fastigheterna.

Den beräknade kostnaden som ingår i fördelningsområdet för Östra Glömsta uppgår till totalt 23 900 000 kronor. Fastigheter som var befintliga vid tidpunkten för gatukostnadsutredningens samråd ska betala 110 500 kronor och fastigheter som har tillkommit efter det ska betala 221 000 kronor.

Fastställelsehandling

Fördelningsområde (karta)

Kontakt

Har du frågor om gatukostnader är du välkommen att kontakta oss via vår gemensamma e-postlåda.

Uppdaterad 31 januari 2018

Var informationen till din hjälp?