Tidigare gatukostnadsutredningar

Nedan listas tidigare gatukostnadsutredningar som inte ingår i ett pågående projekt, men som fortfarande gäller. Information om gatukostnadsutredningar i de pågående projekten Gladö kvarn, Högmora och Vidja (både 1 och 2) hittar du under respektive webbsida om projekten, se Pågående planer, projekt och arbeten.

Högmora etapp 1

För detaljplanen Högmora delområde 1 gäller kommunens gatukostnadsreglemente HKF 3100.

Den faktiska kostnaden för allmänna anläggningar som ingår i fördelningsområdet för Högmora delområde 1 uppgår till 95 756 000 kr, därutöver tillkommer också kostnader för administration, projektering och kontroll.

Fastigheter som var befintliga vid tidpunkten för gatukostnadsutredningens samråd ska betala 168 900 kr.

Fastigheter som tillkommit efter det ska betala 337 800 kr plus uppräkning av beloppet med KPI från maj månad 2010 då gatukostnadsutredningen antogs.

Fastställelsehandling och fördelningsområde (karta)

Backen

För detaljplanen Backen gäller kommunens gatukostnadsreglemente HKF 3510, Det betyder att det inte är beräkningen i gatukostnadsutredningen som ska fördelas mellan fastigheter, utan den faktiska kostnaden för ombyggnationen gator och andra allmänna anläggningar.

Den faktiska kostnaden som ingår i fördelningsområdet för Backen uppgår till totalt 43 104 500 kronor, det innebär 215 755 kronor per fastighet.

Fastställelsehandling

Fördelningsområde (karta)

Furuhöjdsområdet

För detaljplanen Furuhöjdsområdet gäller kommunens gatukostnadsreglemente HKF 3510 Det betyder att det inte är beräkningen i gatukostnadsutredningen som ska fördelas mellan fastigheter, utan den faktiska kostnaden för ombyggnationen gator och andra allmänna anläggningar.

Den faktiska kostnaden som ingår i fördelningsområdet för Furuhöjdsområdet uppgår till totalt 13 120 000 kronor, det innebär 156 200 kronor per fastighet.

Fastställelsehandling

Fördelningsområde (karta)

Hageby

För detaljplanen Hageby gäller kommunens gatukostnadsreglemente HKF 3510. Det betyder att det inte är beräkningen i gatukostnadsutredningen som ska fördelas mellan fastigheter, utan den faktiska kostnaden för ombyggnationen gator och andra allmänna anläggningar.

Den faktiska kostnaden som ingår i fördelningsområdet för Hageby uppgår till totalt 23 781 666 kronor, det innebär 221 054 kronor per fastighet.

Fastställelsehandling

Fördelningsområde (karta)

Sjöängen 2

För detaljplanen Sjöängen 2 gäller kommunens gatukostnadsreglemente HKF 3100. Det betyder att det är gatukostnadsutredningens beräknade kostnad för ombyggnation av gator och andra allmänna anläggningar som ska fördelas mellan fastigheterna.

Den beräknade kostnaden som ingår i fördelningsområdet för Sjöängen 2 uppgår till totalt 25 289 600 kronor och det är denna summa som kostnaden för gatukostnader ska fördelas på. Fastigheter som var befintliga vid tidpunkten för gatukostnadsutredningens samråd ska betala 146 183 kronor och fastigheter som har tillkommit efter det ska betala 292 365 kronor. Fastigheter som räknas som parhusfastighet enligt detaljplanen ska betala 233 892 kr.

Fastställelsehandling

Fördelningsområde (karta)

Talldalen

För detaljplanen Talldalen gäller kommunens gatukostnadsreglemente HKF 3510. Det betyder att det inte är beräkningen i gatukostnadsutredningen som ska fördelas mellan fastigheter, utan den faktiska kostnaden för ombyggnationen gator och andra allmänna anläggningar.

Den faktiska kostnaden som ingår i fördelningsområdet för Talldalen uppgår till totalt 33 470 000 kronor, vilket innebär 240 000 kronor per fastighet.

Fastställelsehandling

Fördelningsområde (karta)

Västra Länna 

För detaljplanen Västra Länna 1 gäller kommunens gatukostnadsreglemente HKF 3100. Det betyder att det är gatukostnadsutredningens beräknade kostnad för ombyggnation av gator och andra allmänna anläggningar som ska fördelas mellan fastigheterna.

Den beräknade kostnaden som ingår i fördelningsområdet för Västra Länna 1 uppgår till totalt 40 800 000 kronor varav 35 100 000 kronor ska fördelas på fastigheterna inom fördelningsområdet. Fastigheter som var befintliga vid tidpunkten för gatukostnadsutredningens samråd ska betala 129 500 kronor och fastigheter som har tillkommit efter det ska betala 259 100 kronor.

Fastställelsehandling 

Fördelningsområde (karta)

Östra Glömsta

För detaljplanen Östra Glömsta gäller kommunens gatukostnadsreglemente HKF 3100. Det betyder att det är gatukostnadsutredningens beräknade kostnad för ombyggnation av gator och andra allmänna anläggningar som ska fördelas mellan fastigheterna.

Den beräknade kostnaden som ingår i fördelningsområdet för Östra Glömsta uppgår till totalt 23 900 000 kronor. Fastigheter som var befintliga vid tidpunkten för gatukostnadsutredningens samråd ska betala 110 500 kronor och fastigheter som har tillkommit efter det ska betala 221 000 kronor.

Fastställelsehandling

Fördelningsområde (karta)

Kontakt

Har du frågor om gatukostnader är du välkommen att kontakta oss via vår gemensamma e-postlåda.

Uppdaterad 10 november 2021

Var informationen till din hjälp?