Installera värmepump

Om du tänker installera en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, berg, ytvatten eller grundvatten, måste du anmäla det till kommunen. Handläggningstiden beräknas till cirka sex veckor från det att anmälan är komplett.

Förbered anmälan

Om du vill installera en värmepump som utvinner värme ur luften, en luftvärmepump, behöver du inte göra någon anmälan. 

Förbered dig noga så att din anmälan är komplett när du skickar in den. Om anmälan är ofullständig kommer den att behöva kompletteras och handläggningstiden kan bli längre. Det är du som söker som är ansvarig för att ta reda på information inför borrning och som blir ansvarig vid eventuella skador. 

Innehåll i anmälan

I samband med anmälan behöver vi få in ett antal uppgifter. 

Anmälan av värmepump

Skicka in din kompletta anmälan via e-tjänst eller blankett.

Anmäla installation av värmepump

Anmälan värmepump

Det här händer med din anmälan

När din anmälan kommer in till kommunen sker det olika steg innan beslut kan fattas.

 

Uppdaterad 9 maj 2022

Var informationen till din hjälp?