Installera värmepump

Anmäl till kommunen om du tänker installera någon av följande värmepumpar:

  • Bergvärmepump
  • Jordvärmepump
  • Sjövattenvärmepump
  • Grundvattenvärmepump

Du behöver inte anmäla en luftvärmepump.

Blankett: Anmälan om värmepump

Anmäl installation av värmepump via e-tjänst

Du behöver en tomtkarta  där du har markerat platsen där du ska borra för bergvärme.

Om du ska borra för bergvärme behöver du också prata med dina grannar och begära ett grannyttrande. Du behöver bara yttrande från de grannar som har sin tomtgräns inom 20 meter från platsen där du ska borra.

Läs mer om grannyttrande över borrning och bergvärme

Kommunen kan fråga dina grannar åt dig, men det kostar mer och tar längre tid.

Vad kostar det att anmäla installation om värmepump?

Kostnaden för att anmäla installation av värmepump varierar beroende på vilken typ av anläggning man ska installera och var installationen ska ske, till exempelvis inom vattenskyddsområde.

Nedan följer några exempel.

Bergvärmepump upp till och med 20 kW:

  • Inom kommunalt VA-område där grannyttrande bifogats anmälan kostar 4 836 kronor.

  • Utanför kommunalt VA-område där grannyttrande bifogats anmälan kostar 6 045 kronor.

  • Där du vill att miljötillsynsavdelningen kontaktar berörda grannar kostar 6 649,50 kronor.

Andra exempel:

  • Ansökan om berg-, ytvatten- eller jordvärmepump upp till och med 20 kW inom Östra Mälarens vattenskyddområde kostar 10 881 kronor.

  • Bergvärmepump över 20 kW men maximalt 10 MW (större anläggningar med flertalet borrhål) kostar 18 135 kronor.

  • Övriga anläggningar (till exempel frikyla, ytjordvärme, ytvattenvärme) upp till och med 20 kW, timavgift debiteras.

Läs mer om Huddinges miljötaxa.

Uppdaterad 18 oktober 2019

Var informationen till din hjälp?