Lägenhetsregistret

Du som äger ett flerbostadshus, eller ett småhus med mer än en lägenhet, måste rapportera till kommunen när du bygger nya, ändrar eller tar bort bostadslägenheter för att vi ska kunna uppdatera lägenhetsregistret. 

Ladda ner och fyll i en blankett för att uppdatera lägenhetsregistret:

Blanketter

Skicka blanketten till adresser@huddinge.se senast en månad efter att lägenheterna blivit klara att flytta in i.

Om det gäller ett nybyggt hus

Om det är ett nybyggt hus med lägenheter behöver vi också en inmätning av grunden eller husets hörn för att registrera lägenheterna. Inmätningen ska vara i formatet dwg-fil för Autocad 2007. Kommunen använder koordinatsystemet SWEREF 99 1800 och höjdsystemet RH 2000.

Syftet med lägenhetsregistret

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Det innehåller bland annat uppgifter om area (lägenhetens storlek i kvadratmeter), antal rum och kökstyp. Däremot innehåller registret inget om vem som är bokförd på en lägenhet. Läs om syftet med lägenhetsregistret på lantmateriet.se 

Uppdaterad 4 januari 2022

Var informationen till din hjälp?