Solkartan

Ta hjälp av Solkartan för att mäta hur mycket solen strålar på ditt tak och se om det lönar sig att investera i solceller. 

Solkartan visar vilka delar av taket som är bäst att använda för solenergi och hur mycket el eller värme som en utvald yta skulle kunna producera under ett år.

Bakom satsningen står Energi och klimatrådgivningen och kommuner i Stockhoms län liksom KSL, kommunförbundet i Stockholms län. Syftet med Solkartan är att få fler att använda förnybar, egenproducerad energi i vardagen.

Meterologiska data styr Solkartan

Meterologiska data, höjddata och storlek på takytor visar hur stor potentialen är för att kunna försörja hemmet eller företaget  med el från solen. Det är inte en exakt bild, men du får ett första svar på om det är värt att pröva.

Så här använder du Solkartan

Klicka på den byggnad i Solkartan för att få en överblicksbild av hur hur mycket sol som strålar in på taket eller sök på adress eller plats.  Mängden solinstrålning på taken visas i tre energiklasser illustrerade i färgerna rött, orange och blått, där rött visar på mycket solinstrålning och blått på lite. 

Genom att ange arena för takytan kan du även se förväntat årlig solel- eller solvärmeproduktion. Dessutom redovisas minskning av koldioxidutsläpp om du skulle ersätta nuvarande elanvändning med solel (baserad på nordisk elmix).

Solkartan (energiradgivningen.se)

Träd skuggar inte elavläsningen

Kartan tar inte hänsyn till träd eller vegetation som skuggar utan endast skuggning från andra byggnader och föremål på byggnader såsom skorstenar.

Energi och klimatrådgivninges hemsida hittar du mer information.

Klicka på kartan nedan för börja mäta solinstrålningen på ditt tak!

Solkarta över Huddinge kommun.

Uppdaterad 19 december 2022

Var informationen till din hjälp?