Gränser

Om du är osäker på var din tomtgräns (fastighetsgräns) går kan lantmäteriavdelningen hjälpa dig att hitta gränsens rätta läge. Det kallas för gränsutvisning.

Vår leveranstid är ca två veckor.

Beställning av utvisande av gräns

Om du behöver nya beständiga gränsrör ska du beställa en lantmäteriförrättning

Pris för gränsutvisning

Den första gränspunkten kostar 2 130 kronor, därefter 533 kronor per gränspunkt. 25 procents moms tillkommer. I de fall där gränserna inte är utredda kan det tillkomma kostnader för utredningsarbete.  

Uppdaterad 2 januari 2019

Var informationen till din hjälp?