Gränser

Om du är osäker på var din fastighetsgräns (tomtgräns) går kan lantmäteriavdelningen visa dig gränsens rätta läge. Det kallas för gränsutvisning. Några nya, rättsligt bindande, gränsmarkeringar görs dock inte vid en gränsutvisning.

Vår leveranstid är ca två veckor.

Beställning av utvisande av gräns

Om du behöver nya beständiga gränsrör eller om gränsens läge är oklar behöver du istället ansöka om en lantmäteriförrättning

Pris för gränsutvisning

Den första gränspunkten kostar 2 130 kronor, därefter 533 kronor per gränspunkt. 25 procents moms tillkommer. I de fall där gränserna inte är utredda kan det tillkomma kostnader för utredningsarbete.  

Uppdaterad 2 april 2019

Var informationen till din hjälp?