Baskarta

Du kan beställa en baskarta som digital eller utritade i olika skalor.

Beställning av baskarta

Vad innehåller en baskarta?

Baskartan är vår mest detaljerade karta. Baskartan kan du använda för till exempel planering, projektering och redovisning.

Du anger själv vad baskartan ska visa och det avgör vad kartan kommer att kosta. I prislistan ser du vilka val du kan göra.

Baskartan levereras oftast i DWG-format. Söker du en utskriven karta eller en karta i PDF-format? Då rekommenderar vi en tomtkarta som du kan ta ut gratis från vår webbkarta. Tomtkartan har i stort sett samma innehåll som baskartan.

Prislista

Information att beställa kronor / hektar

Markdetaljer (t.ex. byggnader, vägar, vattendrag, murar, staket, fornlämningar, lekplatser)

285 kronor / hektar
Gränser och fastighetsbeteckningar (t.ex. fastighetsgränser, gränspunkter, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätter) 363 kronor / hektar
Höjdinformation (t.ex. höjdkurvor och markhöjder) 102 kronor / hektar
Baskarta paket 750 kronor / hektar
Leveranskostnad 1 035 kronor

1 hektar = 10 000 kvadratmeter (m2)

25 % moms tillkommer

Uppdaterad 8 februari 2018

Var informationen till din hjälp?