Nybyggnadskarta

OBS! Våra leveranstider för nybyggnadskartor är lite längre än vad som anges under respektive typ nedan.

Tre olika nybyggnadskartor

Det finns tre olika typer av nybyggnadskartor: Fullständig, förenklad och Utdrag ur kartdatabasen. Tidigare kallades dessa A-, B- respektive C-karta. En nybyggnadskarta innehåller höjdinformation, fastighetsgränser, detaljplaneförhållanden, vägar och byggnader med mera.

Fråga din bygglovhandläggare om du är osäker på vilken sorts nybyggnadskarta du behöver.

1. Fullständig nybyggnadskarta beställer du som ska

  • bygga en ny huvudbyggnad som ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp
  • bygga till en befintlig huvudbyggnad, där tillbyggnaden ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp

För att göra den här kartan måste vi komma ut och mäta på plats. Leveranstid är ca tre veckor.

2. Förenklad nybyggnadskarta beställer du som ska

  • bygga en ny huvudbyggnad som inte ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp
  • bygga till en befintlig huvudbyggnad, som är ansluten till befintligt kommunalt vatten och avlopp eller har eget vatten och avlopp, och där tillbyggnaden innebär att förändringar i marknivåer behöver göras

För att göra den här kartan måste vi komma ut och mäta på plats. Leveranstid är ca tre veckor.

3. Utdrag ur kartdatabasen beställer du exempelvis om du ska

  • bygga en tillbyggnad där befintliga marknivåer ska bibehållas
  • bygga en komplementbyggnad, exempelvis ett garage, förråd eller uthus
  • bygga en bygglovbefriad komplementbyggnad eller ett bygglovbefriat komplementbostadshus (attefallshus)
  • bygga en mur

Leveranstid är ca en vecka. I vissa fall måste vi komma ut och mäta på plats, då blir leveranstiden längre.

Så här beställer du kartunderlag

Du som ansöker om bygglov behöver en nybyggnadskarta per berörd fastighet. Beställ via vår e-tjänst, du loggar in med din e-legitimation. Du kan även beställa via en blankett:

Beställ en nybyggnadskarta via vår e-tjänst

Blankett Nybyggnadskarta

Kartan fungerar som underlag för situationsplanen när du ska bygga nytt, bygga till eller bygga om. Nybyggnadskartan är giltig i ett år.

Priser

Fullständig nybyggnadskarta, tomtstorlek 0-5000 kvadratmeter 9 315 kronor
Förenklad nybyggnadskarta, tomtstorlek 0-5000 kvadratmeter 8 280 kronor
Fullständig och förenklad nybyggnadskarta, tomtstorlek > 5000 kvadratmeter 16 043 kronor
Utdrag ur kartdatabasen 2 070 kronor
Kontroll och uppdatering av befintlig nybyggnadskarta 4 140 kronor

Om du efter leverans önskar ett extra utskick av nybyggnadskartan kan en leveranskostnad för detta tillkomma, så var rädd om dina handlingar!

 

Uppdaterad 15 augusti 2018

Var informationen till din hjälp?