Nybyggnadskarta

Fullständig nybyggnadskarta

Förenklad nybyggnadskarta

Utdrag ur kartdatabasen 

Så här beställer du en nybyggnadskarta/utdrag ur kartdatabasen

Priser

Nybyggnadskartan fungerar som underlag för situationsplanen när du söker bygglov för att bygga nytt, bygga till eller bygga om. 

Kartan innehåller bland annat höjdinformation, fastighetsgränser, vägar, byggnader och information om hur man får bygga på den aktuella tomten enligt gällande detaljplan.

Fullständig nybyggnadskarta

Du behöver en fullständig nybyggnadskarta när du ska:

  • bygga en ny huvudbyggnad som ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp
  • bygga till en befintlig huvudbyggnad, där tillbyggnaden ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp

För att göra den här kartan måste vi komma ut och mäta på plats. Leveranstid är ca tre veckor.

Förenklad nybyggnadskarta

Du behöver en förenklad nybyggnadskarta när du ska:

  • bygga en ny huvudbyggnad som inte ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp
  • bygga till en befintlig huvudbyggnad, som är ansluten till befintligt kommunalt vatten och avlopp eller har eget vatten och avlopp, och där tillbyggnaden innebär att förändringar i marknivåer behöver göras

För att göra den här kartan måste vi komma ut och mäta på plats. Leveranstid är ca tre veckor.

Utdrag ur kartdatabasen

Du behöver ett utdrag ur kartdatabasen om du exempelvis ska:

  • bygga en tillbyggnad där befintliga marknivåer ska bibehållas
  • bygga en komplementbyggnad, exempelvis ett garage, förråd eller uthus
  • bygga en bygglovbefriad komplementbyggnad eller ett bygglovbefriat komplementbostadshus (attefallshus)
  • bygga en mur

Leveranstid är ca en vecka. I vissa fall måste vi komma ut och mäta på plats, då blir leveranstiden längre.

Så här beställer du en nybyggnadskarta / utdrag ur kartdatabasen

Fråga din bygglovhandläggare om du är osäker på vilken sorts nybyggnadskarta du behöver!

Om du söker bygglov för mer än en tomt/fastighet behöver du göra flera beställningar av nybyggnadskarta, en för varje tomt/fastighet.

Du kan antingen beställa via vår e-tjänst (genom att logga in med ditt BankID) eller genom att fylla i pdf-blanketten nedan och e-posta eller skicka den med vanlig post till oss.

Nybyggnadskartan är giltig i ett år.

Beställ en nybyggnadskarta via vår e-tjänst

Blankett Nybyggnadskarta

Om du efter leverans önskar ett extra utskick av nybyggnadskartan kan en leveranskostnad för detta tillkomma, så var rädd om dina handlingar!

Priser

Fullständig nybyggnadskarta, tomtstorlek 0-5000 kvadratmeter 9 585 kronor
Förenklad nybyggnadskarta, tomtstorlek 0-5000 kvadratmeter 8 520 kronor
Fullständig och förenklad nybyggnadskarta, tomtstorlek > 5000 kvadratmeter 16 508 kronor
Utdrag ur kartdatabasen 2 130 kronor
Kontroll och uppdatering av befintlig nybyggnadskarta 4 260 kronor

Uppdaterad 6 februari 2019

Var informationen till din hjälp?