Nybyggnadskarta

OBS! Under sommaren har vi lite längre leveranstider än vad som anges nedan.

Fullständig nybyggnadskarta

Förenklad nybyggnadskarta

Utdrag ur kartdatabasen 

Så här beställer du en nybyggnadskarta/utdrag ur kartdatabasen

Priser

Nybyggnadskartan fungerar som underlag för situationsplanen när du söker bygglov för att bygga nytt, bygga till eller bygga om. 

Kartan innehåller bland annat höjdinformation, fastighetsgränser, vägar, byggnader och information om hur man får bygga på den aktuella tomten enligt gällande detaljplan. 

Fullständig nybyggnadskarta

Du behöver en fullständig nybyggnadskarta när du ska:

  • bygga en ny huvudbyggnad som ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp
  • bygga till en befintlig huvudbyggnad, där tillbyggnaden ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp genom ny / ytterligare anslutningspunkt

För att göra den här kartan måste vi komma ut och mäta på plats.

Leveranstid är ca tre veckor.

Förenklad nybyggnadskarta

Du behöver en förenklad nybyggnadskarta när du ska:

  • bygga en ny huvudbyggnad som inte ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp

För att göra den här kartan måste vi komma ut och mäta på plats.

Leveranstid är ca tre veckor.

Utdrag ur kartdatabasen

Du behöver ett utdrag ur kartdatabasen om du exempelvis ska:

  • bygga till en befintlig huvudbyggnad, som är ansluten till befintligt kommunalt vatten och avlopp eller har enskilt vatten och avlopp
  • bygga en komplementbyggnad, exempelvis ett garage, förråd eller uthus
  • bygga en bygglovsbefriad komplementbyggnad eller ett bygglovsbefriat komplementbostadshus (attefallshus)
  • bygga en mur
  • ändra marknivå

I vissa fall måste vi komma ut och mäta på plats, tex vid tillbyggnad av en befintlig byggnad och där byggnaden tidigare inte mätts in eller vid ändring av marknivåer där befintligt utdrag inte visar tillräckliga markhöjder.
Utöver kostnaden för utdrag ur kartdatabasen kommer du då att debiteras en timkostnad för den extra tid det tar för att skapa kartan. Totalkostnaden kommer inte att bli högre än kostnaden för en förenklad nybyggnadskarta.

Leveranstid är ca en vecka. Om vi måste komma ut och mäta på plats blir leveranstiden längre.

Så här beställer du en nybyggnadskarta / utdrag ur kartdatabasen

Fråga din bygglovhandläggare om du är osäker på vilken sorts nybyggnadskarta du behöver!

Om du söker bygglov för mer än en tomt/fastighet behöver du göra flera beställningar av nybyggnadskarta, en för varje tomt/fastighet.

Du kan antingen beställa via vår e-tjänst (genom att logga in med ditt BankID) eller genom att fylla i pdf-blanketten nedan och e-posta eller skicka den med vanlig post till oss.

Nybyggnadskartan är giltig i ett år.

Beställ en nybyggnadskarta via vår e-tjänst

Blankett Nybyggnadskarta

Om du efter leverans önskar ett extra utskick av nybyggnadskartan kan en leveranskostnad för detta tillkomma, så var rädd om dina handlingar!

Priser

Fullständig nybyggnadskarta, tomtstorlek 0-5000 kvadratmeter 9 585 kronor
Förenklad nybyggnadskarta, tomtstorlek 0-5000 kvadratmeter 8 520 kronor
Fullständig och förenklad nybyggnadskarta, tomtstorlek > 5000 kvadratmeter 16 508 kronor
Utdrag ur kartdatabasen 3 195 kronor
Kontroll och uppdatering av befintlig nybyggnadskarta 4 260 kronor

Uppdaterad 19 juli 2019

Var informationen till din hjälp?