Översiktskarta

Du kan beställa översiktskartan som digital eller utskriven.

Beställning av översiktskarta

Översiktskartan används ofta för navigering eller som underlag för presentationer

Pris

Du kan själv skapa en översiktskarta som PDF från vår webbkarta  helt gratis.

Översiktskartan i rasterformat och vektorformat är också gratis, men då tillkommer det en leveranskostnad på 1 035 kr.

[inbäddad översiktskarta från webbkartan]

Uppdaterad 3 januari 2018

Var informationen till din hjälp?