Översiktskarta

Översiktskartan går att beställa som PDF eller som utritad karta.

Översiktskartan kan till exempel användas vid översiktlig planering eller som bakgrundskarta till annan information.

Beställning av översiktskarta

Pris

Du kan själv skapa en översiktskarta som PDF från vår webbkarta  helt gratis.

Översiktskartan i rasterformat och vektorformat är också gratis, men då tillkommer det en leveranskostnad på 1 035 kr.

[inbäddad översiktskarta från webbkartan]

Uppdaterad 29 oktober 2018

Var informationen till din hjälp?