Tomtkarta

Du kan själv skapa en PDF med tomtkarta i vår webbkarta .

Om du behöver en skalenlig tomtkarta utskriven kan Servicecenter hjälpa dig. Du kan få kartan i formatet A3 eller A4 och den kostar 98 kronor per utskrift. 

Använd tomtkarta om du söker bygglov för att fälla träd, riva, ändra fasad, sätta upp skyltar eller ändra verksamhet. För andra typer av bygglov ska du använda en nybyggnadskarta

Du kan också använda tomtkartan som planeringsunderlag, till exempel för att göra om i trädgården.

Tomtkartan innehåller bland annat

  • fastighetsindelning (gränser och beteckningar)
  • byggnader
  • kommunikation (till exempel vägar och järnvägar)
  • höjdinformation
  • adresser

Uppdaterad 23 maj 2019

Var informationen till din hjälp?