Mätningstjänster

Referenssystem och höjdsystem

Kommunen använder koordinatsystemet SWEREF 99 1800 och höjdsystemet RH 2000. 

Lägeskontroll

Vid en lägeskontroll ser man att byggnadens läge stämmer med bygglovet. Det står i bygglovets startbesked om lägeskontroll ska ske. När lägeskontroll är gjord skickas denna till bygglovsavdelningen som tar beslut om slutbesked. Du kan välja att beställa lägeskontroll av en behörig konsult, eller av kommunen via blanketten "Beställning av lägeskontroll". Leveranstid ca fem dagar.

Beställning av lägeskontroll

Det är lämpligt att göra mätningen när formen till grunden är färdig. Den som gör lägeskontrollen tar ut en avgift. Här kan du se exempel på pris när du anlitar kommunen.

Prisexempel på lägeskontroll 

Det här prisexemplet gäller fyra punkter. Fler punkter kostar extra.
Moms tillkommer med 25 procent.

Lägeskontroll av hus

Lägeskontroll 1-4 punkter 3 105 kronor
Tillägg per punkt utöver de fyra första, vid ett och samma mätningstillfälle 259 kronor / st

 

Utstakning

Det är viktigt att en byggnad byggs exakt där bygglovet anger och därför gör man en utstakning. Det står i bygglovets startbesked om utstakning ska ske.

Utstakning betyder att man markerar på marken var byggnaden ska stå så det måste ske innan arbetet börjar. Du kan beställa utstakning av en behörig mätkonsult eller av kommunen via blanketten "Beställning av utstakning". Den som gör utstakningen tar ut en avgift. Leveranstid ca fem dagar.

Beställning av utstakning

OBS! Glöm inte att bifoga situationsplan till beställningen.

Grovutstakning markerar byggnadens blivande hörn.

Finutstakning markerar byggnadens blivande hörn och två av byggnadens husliv med så kallade bakpunkter. Med hjälp av dem kan hörnmarkeringarna återskapas om det behövs.

Pris för utstakning

Prisexemplen gäller fyra punkter. Fler punkter kostar extra.

Nytt hus som är 0 - 500 kvadratmeter

Grovutstakning 7 763 kronor
Finutstakning (förutsätter att profil finns) 8 280 kronor

Tillbyggnad som är 0 -500 kvadratmeter

Grovutstakning 4 658 kronor
Finutstakning (förutsätter att profil finns) 5 175 kronor

Nytt hus som är större än 501 kvadratmeter

Grovutstakning 14 490 kronor
Finutstakning (förutsätter att profil finns) 15 525 kronor

Tillbyggnad som är större än 501 kvadratmeter

Grovutstakning 7 763 kronor
Finutstakning (förutsätter att profil finns) 8 280 kronor

 Tillägg

Tillägg per punkt utöver de fyra första 518 kronor
Tillägg om profil saknas vid finutstakning 1 035 kronor

 Moms kan tillkomma.

Stomnätspunkter

Stomnätspunkter är noggrant inmätta markeringar som utgör grunden för all kartläggning och projektering. Du kan beställa stomnätspunkter av kommunen via blanketten "Beställning av stomnätspunkter".

Beställning av stomnätspunkter

Kommunen säljer:

  • Höjdfixpunkter
  • Polygonpunkter

Punkterna levereras i koordinatsystemen Sweref 99 18 00 (i plan) och RH2000 (i höjd).

Pris för stomnätspunkter

Koordinatförteckning:
Våra stomnätspunkter debiteras per timme det tar att ta fram och leverera data, och vårt timpris är 1 035 kr per timme.

Moms tillkommer med 25 procent.

Konsult med mätningsbehörighet?

Här kan du som konsult ansöka om mätningsbehörighet

Uppdaterad 26 januari 2018

Var informationen till din hjälp?